KUTSU: VUOSIKOKOUS MA 11.12. KLO 18:00

Laajasalon Palloseuran säääntömääräinen syyskokous järjestetään maanantaina 11.12. kello 18:00 Laajasalon Palloseuran toimistolla (Yliskylän puistokatu 3).

Ilmoittauduthan etukäteen 10.12. mennessä sähköpostitse Juhalle (juha@laajasalonpalloseura.fi) tai Mialle (mia@laajasalonpalloseura.fi).

Esityslista

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
    a) puheenjohtaja
    b) sihteeri
    c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
    d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
8 Valitaan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
9 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen 2-4 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
10 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  • Sääntömuutos: 7 § jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

12 Päätetään kokous