Eettiset ohjeet


LPS ry:n hallitus on  7. päivänä kesäkuuta 2021 vahvistanut oheisen suositusluontoisen eettisten säännöstön, LPS:n eettiset teesit, edesauttaakseen myös tällä tavalla turvallisen toimintaympäristön syntymistä kaikille seuran toimintaan osallistuville.

LPSn eettisten teesien perustan muodostaa seuralle säännöissä vahvistetut arvot:

 • Vastuullinen yhteisöllisyys
 • Avoimuus
 • Tavoitteellisuus

Eettisten teesien myötä LPS ry sitoutuu vahvistamaan reilun pelin ja hyvän urheiluhengen sekä eettisen käyttäytymisen seuraavia yleisiä periaatteita:

 • Ketään ei saa millään tavalla syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun mielipiteen, syntyperän tai muun tekijän tai urheilullisen kyvykkyyden kaltaisen syyn perusteella (syrjintäkielto)
 • Pidättäydytään kaikista häirinnän ja hyväksikäytön muodoista kattaen seksuaalisen, fyysisen ja psyykkisen häirinnän muodot, erillisinä tai yhdessä tapahtuvista, henkilökohtaisesti tai verkossa tapahtuvista sekä erityisesti kaikesta auktoriteettiaseman väärinkäytöstä, vaikuttaja-aseman epäasiallisesta käytöstä suhteessa toisen henkilöön
 • Yhdenvertaista kohtelua
 • Toisten ihmisten keskinäistä kunnioitusta
 • Rehellisyyttä
 • Tasa-arvoa
 • Monikulttuurisuutta
 • Yleistä hyvinvointia
 • Terveellisiä elämäntapoja
 • Kestävää kehitystä

LPS ry:n hallitus edellyttää, että joukkueenjohtajat ja vastuuvalmentajat huolehtivat siitä, että seuran itse itselleen asettamat arvot ja tässä tarkoitetut eettiset toimintaperiaatteet käydään joukkueittain läpi joka kerta uuden toimintakauden (harjoitus-ja pelikauden) avauksen yhteydessä.

LPS ry:n hallitus sitoutuu herättämään keskustelua SPL:n ja sen jäsenseurojen sekä kaikkien lajin piirissä toimivien kanssa lisätäkseen luottamusta jalkapalloyhteisön toiminnan oikeudenmukaisuuteen ja eettisyyteen.Respect työryhmä


Laajasalon Palloseura on sitoutunut takaamaan kaikille toimintaan osallistuville turvallisen toimintaympäristön. Seura on perustanut Respect -työryhmän ajamaan asiaa seurassa. On hyvä silti muistaa, että turvallisen harrastusympäristön toteutuminen riippuu meistä kaikista, voimme omilla teoillamme joko parantaa tai rikkoa turvallisen toimintaympäristön.

Respect työryhmän tehtävänä on:

 • Pyrkiä edesauttamaan turvallisen toimintaympäristön luomista (häirintävapaa seurakulttuuri)
 • järjestää koulutusta toimihenkilöiden ja työntekijöiden tueksi (ymmärryksen lisääminen ja tilanteiden käsittely)
 • tukea joukkueita pelaajien välisten lievien häirintä- ja kiusaamistapauksien hoidossa
 • olla taho, johon seuran jäsenet voivat olla yhteydessä, jos kokevat joutuneensa epäasiallisen käytöksen kohteeksi
 • hoitaa vakavampien häirintätapauksien käsittely
 • Siirtää asia pollisin käsittelyyn, mikäli rikoksen tunnusmerkit täyttyvät
 •  

Respect ryhmään kuuluvat kaudella 2024/2025 Esa Taipale, Heidi Viitikko, Tarja Nurminen, Sanna Nupponen ja Juha Tikander (LPS toiminnanjohtaja).

Toimintaohje joukkueille (linkki tulossa)

Väestöliiton Et ole yksin -verkkokoulutus: https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/

Ilmoitus epäasiasiallisesta käytöksestä: https://link.webropol.com/s/hairintailmoitus

 


Image