Eettiset ohjeet


LPS ry:n hallitus on  7. päivänä kesäkuuta 2021 vahvistanut oheisen suositusluontoisen eettisten säännöstön, LPS:n eettiset teesit, edesauttaakseen myös tällä tavalla turvallisen toimintaympäristön syntymistä kaikille seuran toimintaan osallistuville.

LPSn eettisten teesien perustan muodostaa seuralle säännöissä vahvistetut arvot:

 • Vastuullinen yhteisöllisyys
 • Avoimuus
 • Tavoitteellisuus

Eettisten teesien myötä LPS ry sitoutuu vahvistamaan reilun pelin ja hyvän urheiluhengen sekä eettisen käyttäytymisen seuraavia yleisiä periaatteita:

 • Ketään ei saa millään tavalla syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun mielipiteen, syntyperän tai muun tekijän tai urheilullisen kyvykkyyden kaltaisen syyn perusteella (syrjintäkielto)
 • Pidättäydytään kaikista häirinnän ja hyväksikäytön muodoista kattaen seksuaalisen, fyysisen ja psyykkisen häirinnän muodot, erillisinä tai yhdessä tapahtuvista, henkilökohtaisesti tai verkossa tapahtuvista sekä erityisesti kaikesta auktoriteettiaseman väärinkäytöstä, vaikuttaja-aseman epäasiallisesta käytöstä suhteessa toisen henkilöön
 • Yhdenvertaista kohtelua
 • Toisten ihmisten keskinäistä kunnioitusta
 • Rehellisyyttä
 • Tasa-arvoa
 • Monikulttuurisuutta
 • Yleistä hyvinvointia
 • Terveellisiä elämäntapoja
 • Kestävää kehitystä

LPS ry:n hallitus edellyttää, että joukkueenjohtajat ja vastuuvalmentajat huolehtivat siitä, että seuran itse itselleen asettamat arvot ja tässä tarkoitetut eettiset toimintaperiaatteet käydään joukkueittain läpi joka kerta uuden toimintakauden (harjoitus-ja pelikauden) avauksen yhteydessä.

LPS ry:n hallitus sitoutuu herättämään keskustelua SPL:n ja sen jäsenseurojen sekä kaikkien lajin piirissä toimivien kanssa lisätäkseen luottamusta jalkapalloyhteisön toiminnan oikeudenmukaisuuteen ja eettisyyteen.Respect työryhmä


Laajasalon Palloseura on sitoutunut takaamaan kaikille pelaajille, valmentajille, joukkueenjohtajille, huoltajille, vanhemmille ja muille seuran toiminnassa tavalla tai toiselle mukana oleville turvallisen ja kannustavan ympäristön. Turvallisen ympäristön toteutuminen riippuu vain meistä, me voimme yhdessä omilla teoillamme joko luoda tai tuhota turvallisen ja kannustavan ympäristön. Seuran eettiset ohjeet korostavat, että jokainen LPS:n jäsen on vastuussa harrastusrauhasta.

Tukemaan kaikkien oikeutta turvalliseen ja kannustavaan harrastusympäristöön LPS on päättänyt perustaa Respect ryhmän. Respect ryhmän tehtävänä on edistää seuran arvoja kaikessa LPS:n toiminnassa, tukea joukkueita lievien häirintä- ja kiusaamistapauksien hoidossa, olla taho johon seuran jäsenet voivat olla yhteydessä, jos kokee joutuneensa epäasiallisen käytöksen kohteeksi ja hoitaa seuran sisäistä kurinpitoa vakavammissa häirintä tms. tapauksissa.

Respect ryhmään kuuluvat Vesa Marttinen, Tarja Nurminen ja Juha Tikander. Ryhmän toimintaperiaatteet ja yhteydenotto-ohjeet julkaistaan lähitulevaisuudessa LPS:n nettisivuilla.


Image