Eettiset ohjeet


LPS ry:n hallitus on  7. päivänä kesäkuuta 2021 vahvistanut oheisen suositusluontoisen eettisten säännöstön, LPS:n eettiset teesit, edesauttaakseen myös tällä tavalla turvallisen toimintaympäristön syntymistä kaikille seuran toimintaan osallistuville.

LPSn eettisten teesien perustan muodostaa seuralle säännöissä vahvistetut arvot:

 • Vastuullinen yhteisöllisyys
 • Avoimuus 
 • Tavoitteellisuus 

Eettisten teesien myötä LPS ry sitoutuu vahvistamaan reilun pelin ja hyvän urheiluhengen sekä eettisen käyttäytymisen seuraavia yleisiä periaatteita: 

 • Ketään ei saa millään tavalla syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun mielipiteen, syntyperän tai muun tekijän tai urheilullisen kyvykkyyden kaltaisen syyn perusteella (syrjintäkielto)
 • Pidättäydytään kaikista häirinnän ja hyväksikäytön muodoista kattaen seksuaalisen, fyysisen ja psyykkisen häirinnän muodot, erillisinä tai yhdessä tapahtuvista, henkilökohtaisesti tai verkossa tapahtuvista sekä erityisesti kaikesta auktoriteettiaseman väärinkäytöstä, vaikuttaja-aseman epäasiallisesta käytöstä suhteessa toisen henkilöön 
 • Yhdenvertaista kohtelua
 • Toisten ihmisten keskinäistä kunnioitusta 
 • Rehellisyyttä
 • Tasa-arvoa
 • Monikulttuurisuutta 
 • Yleistä hyvinvointia 
 • Terveellisiä elämäntapoja 
 • Kestävää kehitystä

LPS ry:n hallitus edellyttää, että joukkueenjohtajat ja vastuuvalmentajat huolehtivat siitä, että seuran itse itselleen asettamat arvot ja tässä tarkoitetut eettiset toimintaperiaatteet käydään joukkueittain läpi joka kerta uuden toimintakauden (harjoitus-ja pelikauden) avauksen yhteydessä.

LPS ry:n hallitus sitoutuu herättämään keskustelua SPL:n ja sen jäsenseurojen sekä kaikkien lajin piirissä toimivien kanssa lisätäkseen luottamusta jalkapalloyhteisön toiminnan oikeudenmukaisuuteen ja eettisyyteen.


Image