Pelaajarahasto


LPS Pelaajarahaston kautta voit tehdä lahjoituksia ja kohdistaa tukesi tuen tarpeessa olevien pelaajien harrastusmaksuihin. Pelaajien tukirahastosta voivat hakea avun tarpeessa olevat perheet tukea harrastuksen kustannuksiin. Haku järjestetään kerran tai kaksi kertaa vuodessa, riippuen rahaston rahatilanteesta.

Lahjoituksen voit tehdä maksamalla haluamasi summan LPS:n tilille FI14 1458 3000 0248 27. Muista kirjoittaa viestiin LPS Pelaajarahasto, niin raha ohjautuu oikeaan paikkaan. Rahankeräyslupa RA/2023/1065.

Voit myös lahjoittaa Mobilepay:lla.

  • Avaa MobilePay ja paina maksa
  • Skannaa viereinen QR-koodi suoraan MobilePayssa

Tai syötä nämä tiedot sovellukseen:

  • MobilePay-numero: 35578
  • Viesti: LPS Pelaajarahasto

Rahaston säännöt:

  1. Rahaston nimi

Rahaston nimi on LPS Tukirahasto. Nimeä voidaan muuttaa myöhemmin rahastotyöryhmän harkinnan mukaan.

  1. Rahaston perustaminen ja ylläpito

Tukirahasto on osa Laajasalon Palloseura LPS ry:tä. Seuran hallitus toimii rahaston ylläpitäjänä ja valitsee rahastotyöryhmän vuosittain. Rahastotyöryhmään voi kuulua 3-5 jäsentä, joista vähintään yksi on seuran hallituksen jäsen. Rahastoa ylläpidetään seuran omana kirjanpitotilinä.

Rahasto voi kerätä lisää pääomaa yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuina lahjoituksina ja testamentteina, seuran kannatusjäsenmaksuina sekä seuran tai rahastotyöryhmän järjestämien erilaisten tapahtumien ja tempausten tuottoina tai muilla varainhankintakeinoilla.

  1. Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on tukea tuen tarpeessa olevista perheistä tulevien pelaajien jalkapalloharrastusta ja kilpailutoimintaa. Tarkoituksena on turvata seuran pelaajien jalkapalloharrastuksen aloittaminen tai jatkuminen niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä jalkapalloharrastuksen kustannuksista tai joissa jalkapalloharrastuksen mielekäs jatkaminen vaatii taloudellista lisäpanostusta.

  1. Avustukset

Tarkoitusta toteuttaakseen rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia, joilla katetaan harrastamisen kustannuksia.

Rahastotyöryhmä määrittelee vuosittain avustusten jakoperusteet, joita voivat olla mm. pelaajan sosioekonominen tausta sekä pelaajan aktiivisuus ja sitoutuneisuus. Avustusten myöntämisestä päättää rahastotyöryhmä.

Myönnettävät avustussummat riippuvat lahjoitusten sekä hakemusten määrästä.  Avustusten suuruudet harkitaan tapauskohtaisesti. Etusijalla hakuprosessissa ovat aina ensikertalaiset hakijat.

Pelaajan avustukset maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan kuluihin.

Avustusta haetaan perustelut sisältävällä hakulomakkeella, joka osoitetaan rahastotyöryhmälle. Rahasto päättää vuosittain tuen hakuajat sekä haun tarkemmasta ohjeistuksesta.

Tukea rahastosta voi hakea sekä pelaaja/perhe että pelaajan puolesta joukkueenjohtaja. Tuen saamisessa ensi sijalla ovat lapset ja nuoret. Avustuksia myönnetään sekä tytöille että pojille.

Seuran taloudenhoitaja vastaa rahaston hallinnoinnista ja kirjanpidon oikeellisuudesta.

  1. Rahaston sääntöjen muuttaminen

Rahaston säännöt vahvistaa seuran hallitus.  Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä muilta osin paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen, jolta osin muutoksesta päättää tarvittaessa seuran varsinainen kokous.

Image
Image
Image
Image