Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin maanantaina 11.12.2023 Ylistalolla LPS:n toimistolla.

Kokouksessa esitettiin sekä vahvistettiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024. Laajasalon Palloseura on kehitysvaiheessa, jossa seuran kehittämiseksi ja kasvattamiseksi joudutaan käyttämään rahaa ja budjetoimaan vuosi tappiolliseksi. Mikäli loppuvuonna tehdyt avustushakemukset menevät maaliin, voidaan talouden osalta päästä lähelle nollatulosta. Vuonna 2024 investoidaan pelaajapolun yläpäähän ja sen varmistamiseen, että meillä pelaajapolku jatkuu myös B-ikäluokan jälkeenkin. Seuran joukkueiden koko on kasvanut ja tulevaisuudessa on todennäköistä, että B-nuorista kasvaa yli-ikäisiksi vuosittain pelaajia, joiden harrastuksen jatkuminen seuran edustusjoukkueissa tai harrastejoukkueissa halutaan mahdollistaa. Kehitysvaiheessa asiaan kuitenkin pitää hieman panostaa rahallisesti. Kassatilanne on kuitenkin hyvä ja se kestää investoinnin tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa tilanne pyritään paikkaamaan uusilla tulomalleilla ja kasvavalla pelaajamäärällä.

  

LPS:n jäsenmaksuun tuli pieniä muutoksia, niin jäsenmaksujen hintoihin kuin jäsenmaksuluokkiinkin. Pelaajille jäsenmaksut ovat vuonna 2024 210 euroa (juniorit), 90 euroa (aikuiset) ja 45 euroa vain futsalia pelaavat aikuiset. Kannattajajäsenmaksu pysyy 25 eurossa. Suurin muutos koskee toimihenkilöjäsenmaksua. Entisen 80 euron sijaan uusia toimihenkilöjäsenmaksu on 25 euroa. Toimihenkilöjäsenmaksu on maksettava kaikista pelipaikkaan (Palloliiton järjestelmä) merkityistä joukkueen toimihenkilöistä ja kaikista joukkueen toimihenkilöistä, joilla on rooli myClubissa (seuran jäsenrekisteri). Entisestä poiketen toimihenkilöjäsenmaksulla ei enää voi pelata. Toimihenkilöjäsenmaksun muutoksella haetaan tasapuolisempaa ja selkeämpää linjausta siihen ketkä kaikki joutuvat toimihenkilöjäsenmaksun maksamaan. Lisäksi uudistuksella pyritään parantamaan seurademokratiaa ja nostamaan äänioikeutettujen jäsen määrää.

 

Pitkään puheenjohtajana toiminut Vesa Marttinen jää tällä erää poissekä puheenjohtajan pallilta että hallitustehtävistä. LPS kiittää lämpimästi Vesaa monen vuoden hyvästä työstä Laajasalolaisen jalkapallon eteen ja toivottaa onnea uusien harrasteiden pariin. Toivottavasti tapaamme tulevaisuudessakin usein kentän laidalla. Vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Kaisa Arrateigin.

 

Puheenjohtaja Kaisa Arrateigin lisäksi hallitukseen valittiin kuusi jäsentä.  Hanne Nystedt ja Heidi Viitikko jatkavat hallituksessa kaksivuotiskauden jälkimmäisen vuoden, heidän lisäkseen hallitukseen valittiin Samuli Pauloff, Tommi Pylkkänen, Max Ronimus ja Esa Taipale. Kaksi viimeksi valittua ovat uusia jäseniä. Hallituksen jäsenet ja heidän vastuualueensa esitellään tarkemmin alkuvuoden aikana

 

Vuosikokous myös muutti seuran sääntöjen §7 koskien kurinpitoa ja rangaistuksia. Muutoksella pyritään varmistamaan sääntöjen olevan ajan tasalla ja mahdollistavan ja edistävän turvallista harrastusympäristöä. Uusi sääntö on muotoiltu seuraavasti:

 

”Hallitus voi huomauttaa, varoittaa, asettaa määräaikaiseen toimintakieltoon tai erottaa pysyvästi toiminnasta sen, joka käyttäytyy epäasiallisesti, seuran arvojen vastaisesti tai rikkoo seuran sääntöjä. Kurinpitomenettely voidaan kohdistaa jäseniin, seuran toimihenkilöihin, joukkueen toimihenkilöihin, vapaaehtoisena toimiviin, pelaajien vanhempiin ja muuhun lähipiiriin tai muihin seuran ja/tai joukkueiden toiminnassa mukana oleviin.

 Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka – laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, – toimii seuran sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti, taikka – syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

 Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Hallitus voi evätä jäseneltä äänioikeuden seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Hallitus ja SPL voi päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista SPL:n säännöissä tai määräyksissä mainitulla tavalla.

 Hallituksen kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viidentenä päivänä päätöksen lähettämisestä jäsenelle kirjeessä tai sähköpostilla.

 Hallitus voi valtuuttaa Hallituksen alaisuudessa toimivan toimielimen toteuttamaan seuran kurinpitoa.”

Liitetiedostot