LPS perustaa Respect ryhmän edistämään seuran arvoja ja hoitamaan sisäistä kurinpitoa

Laajasalon Palloseura on sitoutunut takaamaan kaikille pelaajille, valmentajille, joukkueenjohtajille, huoltajille, vanhemmille ja muille seuran toiminnassa tavalla tai toiselle mukana oleville turvallisen ja kannustavan ympäristön. Haluamme sitoutua omalla toiminnallamme edistämään omien pelaajien ja toimijoiden lisäksi myös vastustajien, tuomareiden ja kaikkien muiden jalkapalloperheen jäsenten oikeutta turvalliseen ja kiusaamisvapaaseen harrastusympäristöön. Turvallisen ympäristön toteutuminen riippuu vain meistä, me voimme yhdessä omilla teoillamme joko luoda tai tuhota turvallisen ja kannustavan ympäristön. Seuran eettiset ohjeet korostavat, että jokainen LPS:n jäsen on vastuussa harrastusrauhasta. Tämä tärkeä periaate tulisi heijastua kaikessa toiminnassamme, oli kyse sitten harjoituksista, peleistä tai sosiaalisista tapahtumista.

Tukemaan kaikkien oikeutta turvalliseen ja kannustavaan harrastusympäristöön LPS on päättänyt perustaa Respect ryhmän. Respect ryhmän tehtävänä on edistää seuran arvoja kaikessa LPS:n toiminnassa, tukea joukkueita lievien häirintä- ja kiusaamistapauksien hoidossa, olla taho johon seuran jäsenet voivat olla yhteydessä, jos kokee joutuneensa epäasiallisen käytöksen kohteeksi ja hoitaa seuran sisäistä kurinpitoa vakavammissa häirintä tms. tapauksissa.

Respect ryhmän perustamiseen koettiin tarvetta viime aikoina lisääntyneen häirinnän, kiusaamisen ja seuran arvojen vastaisen toiminnan vuoksi. Respect työryhmä ei kuitenkaa yksin voi korjata tilannetta, siihen tarvitaan jokaista joukkuetta ja jokaista pelaajaa.

Seuratasolla tavoitteena on, että jokainen LPS:ssa palkansaajana tai vapaaehtoisena toimiva allekirjoittaa sopimuksen, jossa sitoutuu toimimaan seuran arvojen ja urheilun pelisääntöjen mukaisesti edistäen jokaiselle kannustavaa ja turvallista harrastusta. Joukkueiden velvollisuutena on tehdän joukkueen omat pelisäännöt jokaisen kauden aluksi ja käydä ne tarvittaessa yhä uudelleen ja uudelleen läpi joukkueen kanssa. Jokaisen pelaajan velvollisuutena on olla hyvä joukkuetoveri.

Respet ryhmää perustettaessa LPS:n hallitus jakoi myös ensimmäiset varoitukset toimhenkilötasolla. Ja alkusyksyn aikana aloitetaan muutaman kesällä tapahtuneen tapauksen käsittely uudelleen.

Respect ryhmään kuuluvat Vesa Marttinen, Tarja Nurminen ja Juha Tikander. Ryhmän toimintaperiaatteet ja yhteydenotto-ohjeet julkaistaan lähitulevaisuudessa LPS:n nettisivuilla.