KOKOUSKUTSU LAAJASALON PALLOSEURA LPS RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 20.11. 18.00

Laajasalon Palloseura LPS ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 20.11.2021 kello 18.00 alkaen.
Kokouspaikkana on Villa Wuorio, kokoukseen voi halutessaan osallistua myös teamsin välityksellä.
Kokouksessa mm. vahvistetaan kauden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valitaan seuralle hallitus ja puheenjohtaja.
Kokous on avoin kaikille seuran jäsenille.

Ilmoittauduthan etukäteen juha@laajasalonpalloseura.fi. Mainitsethan ilmoittautuessa tuletko paikalle vai osallistutko etänä.

Tervetuloa!


Esityslista

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a)  puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8 Valitaan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

9 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen 2-4 jäsentä erovuorossa olevien tilalle.

10 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat7
• Päätetään liittymismaksun suuruudesta tai liittymismaksusta luopumisesta

12 Päätetään kokous