Hallitus tiedottaa 2/2022

LPS:n uusi halitus on järjestäytynyt ja alkanut innolla töihin. Toiminnassa on aktiivinen ote ja lähitulevaisuudessa tuoreet ajatukset näkyvät varmasti jäsenistölle ja koko Laajasalollekin.

Tyttöfutisjaosto

Tyttöfutiksessa on selkeästi kasvupotentiaalia ja LPS:ssa onkin perustettu hallituksen alaisuudessa toimiva tyttö- ja naisfutisjaosto, jonka tehtävänä on miettiä miten lajin pariin saataisiin enemmän tyttöjä Laajasalossa ja lähialueilla sekä terävöittää LPS:ssa pelaavan tytön pelaajapolkua. Itse urheilun osalta toki tunnistamme vain jalkapallon ja esimerkiksi valmennuslinjaukset ovat yhtäläiset sukupuolesta riippumatta.

Tyttöfutisjaoston osalta päädyttiin kaksijakoiseen toimintasuunnitelmaan. Lyhyen tähtäimen suunnitelma koskee vuosia 2022-2024 ja rinnalla työstetään pitkän aikavälin suunnitelmaa, jossa katsotaan vuodesta 2025 eteenpäin. Seuraavaksi jaosto alkaa työstämään suunnitelmia ja jaostoon kutsutaan niin naisiksi kasvaneita pelaajia kuin joukkueidenkin edustusta.

Jäsenkyselyn tulokset nousussa

Toteutimme jäsenkyselyn ja toimihenkilökyselyn marraskuussa 2021. Tuloksista voimme lukea maltillista eteenpäinmenoa ja seuran jäsenten olevan kokonaisuutena suhteellisen tyytyväisiä toimintaan. Suurin osa arvosanoista oli asteikolla 1-4 jonkin verran yli kolmen. Toki myös tehtävää edelleen löytyy, jäsenet kokevat edelleen selkeästi että joukkueissa on liian vähän toimihenkilöitä.

Seuran suosittelua mittaava Net promoter score on noussut edellisen mittauksen arvosta 53 arvoon 58.

Joukkueille toimitetaan joukkueita koskevat tulokset ensi viikon aikana.

Viestintäjaos

Hallituksen alaisen viestintäjaoksen toimintasuunnitelma esiteltiin hallituksen kokouksessa. Yksi erityispainopistealueista on joukkueiden tukeminen viestinnässä.