Toiminnanjohtaja

Avaintehtävät
  • yhdistyksen juoksevasta hallinosta vastaaminen yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden sekä määräysten mukaisesti.
  • hallitukselle esiteltävien asioiden valmistelu ja sen tekemien päätösten toimeenpano.
  • muiden seuran työntekijöiden esimiehenä toimiminen sekä tehtävien jakaminen työntekijöiden ja vapaaehtoisten resurssien kesken.
  • kokonaisvaltainen toiminnan laadun varmistaminen, tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen seuraaminen.
  • Seuran sisäisen ja sidosryhmiin kohdistuvan viestinnän varmistaminen

Toiminnanjohtaja raportoi seuran hallitukselle.

Toiminnanjohtaja on koulutukseltaan liikuntatieteiden maisteri. Työelämän ohessa suorittettu opintokokonaisuus UEFA CFM koulutus.


Juha Tikander
puh. 0503747303
sposti juha@laajasalonpalloseura.fi

Yhteistyössä