Vuosikokoukset


Seuran tärkeistä asioista päätetään vuosikokouksessa, johon kaikilla yli 15-vuotiailla jäsenillä on oikeus osallistua.

Jäseniä ovat kaikki jäsenmaksunsa maksaneet pelaajat, kannatusjäsenmaksun maksaneet kannattajajäsenet sekä kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet.

Vuosikokouksia järjestetään seuran sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös.

Syyskokouksessa hyväksytään talousarvio sekä valitaan seuralle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle.

Päivittäisissä asioissa päätökset tekee hallitus, joka kokoontuu n. 8-10 kertaa vuodessa.

Lisätietoja vuosikokouksiin ja hallituksen kokouksiin liittyvissä asioissa seuran puheenjohtajalta tai hallintopäälliköltä.

Yhteistyössä