Viestintä ja markkinointi


Laajasalon palloseura tekee viestintäsuunnitelman osana toimintasuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelmassa määritellään tulevan toimintakauden 3 pääviestiä, jotka toistuvat koko seuran viestinnässä läpi kauden. 


Tiedotusvastuu
Seuran tiedotustoiminnan päävastuu on seuran hallituksella, sen puheenjohtajalla tai sen nimeämällä tiedotusvastaavalla. Internetissä olevien sivujen vastuu on nimetyillä ylläpitäjillä sekä webmasterilla. 

Hallintopäällikkö vastaa juniorijoukkueita koskevista tiedotteista ja niiden eteenpäin lähettämisestä. Jokainen joukkue vastaa omasta tiedotuksestaan. Joukkueet voivat nimetä oman tiedotusvastaavan, muussa tapauksessa tiedotuksesta vastaa joukkueenjohtaja.

Kriisitiedotuksesta vastaa seuran puheenjohtaja. Puheenjohtajan estyneenä ollessa kriisitiedotuksesta vastaa seuran varapuheenjohtaja. Kriisitilanteen sattuessa tapahtumien kommentointi medialle seuran edustajana on muilta toimihenkilöiltä kielletty.

Eri tapahtumille voidaan valita omia tapahtumakohtaisia tiedotusvastaavia.


Tiedotuskanavat
Seura ja edustusjoukkue julkaisee kausijulkaisun. Lisäksi kirjoitetaan seuran toiminnasta ja tuloksista paikallisiin ilmaisjakelulehtiin.

Seuralla pidetään yhteiset ja joukkueiden omat nettisivut laajasalonpalloseura.fi domainissa. Laajasalon palloseuralla on oma facebook –sivusto sekä Instagram ja twitter -tili.

Seuran sisäinen tiedotus hoidetaan nettisivuilla, sähköpostitse ja vanhempainilloissa.

Jokainen joukkue voi tiedottaa toiminnastaan ja erilaisista urheilutuloksista itsenäisesti. Koko seuraa koskevasta tiedotuksesta vastaa puheenjohtaja ja hallitus tai sen nimittämä tiedotusvastaava.


Yhteistyössä