Tasoryhmät ja tasojoukkueet


Seura muodostaa tasoryhmiä ja -joukkueita yksittäisten pelaajien kehittymisen tukemiseksi. Ohjeissa huomiomme Palloliiton Nuorisotoimintalinjan ohjeet.

Tasojoukkue on melko kiinteä osaamis- ja aktiivisuustason mukaan valittu ryhmä pelaajia. Tasoryhmittely on joustavampi keino eriyttää harjoittelua ja pelaamista. Osaamistasoihin jakamisen taustalla on pyrkimys antaa jokaiselle harrastajalle haasteita henkilökohtaisen kehitystasonsa mukaan. Tavoitteena on lasten ja nuorten onnistumisten määrän kasvattaminen erityisesti harjoituksissa ja oikealla tavalla myös peleissä.

Pelaajien jakaminen tasoihin on tunteita herättävä ja melko monimutkainen asia, jota ei voi tehdä ilman aikaa ja keskustelua vaativaa prosessia. Jakovaiheessa on myös muistettava, että kyseessä ei ole lopullinen, vaan sen hetkinen jako. Kukaan ei pysty ennustamaan, miten jonkun nuoren innostus tai kehittyminen etenee.

Yksi tärkeimmistä asioista tasoryhmiä/-joukkueita muodostettaessa on avoin viestintä. Avainasia on se miten asia viestitään lapsille/nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Lapsille/nuorille ja vanhemmille on esitettävä seuran määrittelemät perusteet ryhmittelylle sekä kerrottava miten ryhmien muodostaminen tehdään, mitä ryhmittelyllä tavoitellaan ja miten ryhmien välillä liikutaan. Paras tapa on käsitellä ja kerrata asiaa aina uuden kauden alkaessa pidettävässä vanhempainkokouksessa ja tarpeen mukaan vuoden aikana pidettävissä muissa tilaisuuksissa.

1. Tasoryhmät

Määritelmä
Tasoryhmä on yksittäisessä harjoituksessa/pelissä/turnauksessa käytetty ryhmä pelaajia. Ryhmän koostumus vaihtelee harjoituksesta/pelistä/turnauksesta riippuen. Tasoryhmien väliset raja-aidat on pidetty matalina ja siirtyminen ryhmästä toiseen on joustavaa ja säännöllistä. Tasoryhmäjakoa voidaan käyttää harjoittelussa ja pelaamisessa jo harrastuksen alusta alkaen. Tasoryhmät harjoittelevat usein kenttäalueella yhtä aikaa ja ryhmillä on sama/samoja valmentajia.

LPS:n tasoryhmämalli
Seuramme ikäluokissa tasoryhmäjaottelu aloitetaan aina uuden joukkueen perustamisesta lähtien ja jatkuu koko lapsuusiän. Tavoitteena on tarjota jokaiselle pelaajalle 75 % onnistumisen elämyksiä ja se mahdollistuu, kun jokainen saa toimia omalla tasollaan kohti omaa huippuaan.

Ennen tasoryhmiä tehtäessä tulee avoimesti tiedottaa pelaajia ja perheitä toimintatavasta sekä jakoperusteista. Tiedottamisen jälkeen pitää kartoittaa pelaajien ja vanhempien toiveet, tarpeet ja mahdollisuudet lähtökartoituskyselyllä. Suomen Palloliiton Fortum Tutor-ohjelma tarjoaa tähän hyvän kyselymallin täältä.

Pelaajia jaettaessa tasoryhmiin ikäluokan kannattaa yrittää olla mahdollisimman paljon yhdessä, jotta siirtyminen ryhmien välillä säilyy helppona. Yhdessäolo tukee myös pelaajille tärkeitä kaverisuhteita. Eri kehitystasoilla olevien pelaajien kaverisuhteen eivät kuitenkaan ole lähtökohtaisesti tasoryhmien jaon perusteena.

LPS:n jakoperusteina käytetään:

  • pelaajan omaa halua harjoitella
  • pelaajan harjoitteluaktiivisuutta
  • pelaajan kehittymistä mittaavat kotitehtävät, testit ja pelionnistumiset
  • pelaajan taito-, pelikäsitys- ja nopeusominaisuuksia
  • valmentajien näkemyksiä
  • rajatapauksissa käytetään seuran päätoimisten työntekijöiden tai pitkään seurassa toimineiden henkilöiden asiantuntemusta

Tasoryhmäharjoittelu tulee järjestää niin, että ikäluokka harjoittelee joko samanaikaisesti samalla vuorolla tai peräkkäisillä harjoitusvuoroilla ikäluokan päävalmentajan suunnitelmien mukaisesti. Valmennuksen laatu on turvattava myös muissa kuin 1. tason ryhmissä. Jos ikäluokan pelaajamäärästä ja harjoitusvuoroalueen pienuudesta riippuen kaikki pelaajat eivät mahdu samalle vuorolle, korostuu toiminnan suunnitelmallisuus ja valmennuksen vastuunjako.

Peliryhmien nimeämisessä 5 v 5- ja 7 v 7-pelimuodoissa käytetään seuraavia nimikkeitä LPS+ikäluokkatunnus (Taso 1), LPS/Musta (Taso 2), LPS/Vihreä (Taso 3) ja LPS/Valkoinen (Taso 4). Pelaajamäärän kasvaessa pelitoiminnassa 9 v 9 ja 11 v 11-pelimuodoissa nimikkeinä käytetään LPS (Taso 1 ja Taso 2) ja LPS/2 (Taso 3 ja Taso 4) sekä mahdollisesti LPS/United (Taso 2 ja Taso 3). Edellä mainittu tasoluokittelu ei tarkoita esimerkiksi Helsingin piirin sarjojen lohkotasoja vaan LPS:n ikäluokan sisäisiä pelaajien jaottelutasoja.

LPS peliryhmien nimetyt runkopelaajamäärät
(esim. 40 pelaajaa ja pelimuoto 7 v 7):

  • 20 %, 8 pelaajaa (Taso 1)
  • 25 %, 10 pelaajaa (Taso 2)
  • 35 %, 14 pelaajaa (Taso 3)
  • 20 %, 8 pelaajaa (Taso 4)

Pelaajan on suositeltavaa pelata 25% peleistä hieman liian vaativassa ympäristössä, 50% omalla osaamistasolla ja 25% selvästi halliten. Tarkoituksena, että pelaajat liikkuvat eri tasojen välillä ylös- ja alaspäin, jotta edellä mainitut prosenttilukemat toteutuisivat. Taso 1:n yksittäisille pelaajille tulee tarjota haastavia pelejä LPS:n vanhemman ikäluokan joukkueesta.
Pelaajille suositellaan tarjottavan myös kokonaisen pelin pelaamista, mutta vähintään Puolen Pelin-takuu pitää mahdollistaa kaikille alle 12 vuotiaiden peleissä mukana oleville pelaajille. Puolen Pelin-takuu toteutuu helposti, kun yksittäisissä peleissä on mukana vain 1-2 vaihtopelaajaa.

LPS:n tasoryhmien tarkistusvälit vuoden aikana

 

U6-U7

U8-U9

U10-U11

U12-U13

U14-U15

U16-U19

lokakuu

x

x

x

x

x

x

helmikuu

x

x

 

 

 

 

maaliskuu

 

 

x

x

x

 

toukokuu

x

x

 

 

 

 

heinä-elokuu

x

x

x

 

 

 

 

2. Tasojoukkueet

Määritelmä
Tasojoukkue on osaamistason mukaan valittu kiinteä ja melko tarkasti rajattu ryhmä pelaajia. Suositellaan isoissa seuroissa, joissa yli 50 pelaajaa ikäluokassa. Tasojoukkueiden jako pitää tehdä seuran (ei yksittäisen joukkueen) määrittelemällä ohjeella, josta selviää ketkä jaon tekevät, milloin, millä perusteilla (onko testit?) ja miten pelaajien liikkuminen eri joukkueiden/tasojen välillä mahdollistetaan.

LPS:n tasojoukkuemalli

Laajasalon Palloseuran tavoitteena on kasvattaa ikäluokkien pelaajamäärää niin suureksi, että erillisen tasojoukkueen perustaminen ei hankaloita tai vahingoita kohtuuttomasti muun ikäluokan toimintaa kts. Pelaajamäärätavoite ikäluokittain >>

Seura pyrkii perustamaan tasojoukkueet syksyisin (loka-marraskuu) ikäluokasta F9 lähtien. Ensimmäisenä kriteerinä tasojoukkueen perustamiselle on toteutuneet ikäluokkakohtaiset pelaajamäärätavoitteet. Toisena kriteerinä käytetään ikäluokkien pelaajien ja perheiden halua sekä tarvetta eriyttää toimintaa erilliseksi kilpailulliseksi tasojoukkueeksi edellisen kevään aikana tehtävällä kyselyllä. Tasojoukkueiden perustamisella pyritään tarjoamaan kehittyneimmille pelaajille parempi mahdollisuus saada oman tasoista harjoittelua ja pelaamista lähellä omaa tuttua toimintaympäristöä kts. Pelaajapolku.

Tasojoukkueita perustettaessa seura valitsee joukkueelle tai joukkueille toiminnan valmennuksesta vastaavan päävalmentajan ja/tai valmennustiimin. Perustettavan joukkueen tai joukkueiden muut toimihenkilöt valitaan erikseen järjestettävässä vanhempainkokouksessa. Pelaajien valinnasta vastaavat päävalmentaja ja/tai valmennustiimi seuran asettamien kriteerien perusteella. Valittava pelaajamäärä riippuu ikäluokittaisesta pelattavien sarjojen pelitavasta.

 

Paluu joukkuetoiminta pääsivulle.

Yhteistyössä