Pelaajaliikenne ja yhteistyö

 

1. Uuden pelaajan vastaanotto

Uuden aikaisemmin pelanneen pelaajan tulee olla aina yhteydessä joukkueenjohtajaan. Jos pelaaja tulee itsenäisesti harjoituksiin, opastavat paikalla olevat toimihenkilöt häntä ottamaan yhteyttä joukkueenjohtajaan mahdollisimman pian. Joukkueenjohtaja kertoo pelaajalle sekä alaikäisen pelaajan kohdalla hänen huoltajalleen joukkueen harjoitusajat ja -paikat, maksujen suuruudet ja laskutusajankohdat sekä joukkueen pelisäännöt ym tärkeät asiat. Kuukauden kokeilujakso on maksuton. Linkistä (materiaalipankista >>>) löytyy Tervetuloa mukaan LPS toimintaan -tiedosto, jossa on sähköpostin sisältörunko uuden pelaajan perheelle, jota täydennetään oman joukkueen vanhempainkokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti.

Kun pelaaja liittyy joukkueeseen, joukkueenjohtaja lisää pelaajan tiedot jäsentietoon Henkilöt osion kautta. Tämän jälkeen hän laittaa tiedon lisäyksestä hallintopäällikkö Mialle (mia(a)laajasalonpalloseura.fi), joka liittää pelaajan järjestelmässä oikeaan joukkueeseen sekä aloittaa tarvittaessa pelaajasiirron Palloliiton Pelipaikka -järjestelmän kautta. 

Pelaaja on edustuskelpoinen kun edustusoikeus on Laajasalon palloseurassa ja liittymis- sekä jäsenmaksut on maksettu seuralle. Liittymis- ja jäsenmaksu laskutetaan procountorissa joukkueen kustannuspaikalta. Liittymismaksu on kertaluonteinen ja perhekohtainen. Jäsenmaksu puolestaan kalenterivuoden jäsenmaksu. 1.8. jälkeen liittyviltä kalenterivuoden jäsenmaksu on -50%.

Seuralla on materiaalipankissa uuden pelaajan opas, josta löytyy hyödyllistä tietoa uuden pelaajan huoltajille. Oppaan löydät täältä.

Yli 9 -vuotiaat jalkapalloharrastuksen aloittamisesta kiinnostuneet uudet pelaajat ilmoittautuvat mukaan EasyFutikseen. Lisätietoa EasyFutiksesta täältä.

2. Yhteistyö seuran muiden ikäluokkien kanssa

Mikäli yksittäisten pelaajien kehittymisen kannalta olisi hyvä harjoitella myös vanhemmassa ikäluokassa, tarjotaan mahdollisuutta harjoitella ja pelata maksutta 1-2 kertaa viikossa (oman ikäluokan joukkue kotijoukkue). Jos pelaaja osallistuu turnaukseen, laskutetaan häneltä oma osuus turnauskuluista.

Mikäli joku pelaaja on kehityksessään paljon edellä muita joukkuetovereitaan, eikä joukkueen sisällä ole mahdollista eriyttää toimintaa niin, että hänelle pystyttäisiin tarjoamaan tasonsa mukaisia harjoituksia ja/tai pelejä. Hänen siirtymisensä pelaamaan vuotta vanhempaan ikäluokkaan (kotijoukkue vanhempi ikäluokka) tulee keskustella seuraavien osapuolien välillä: pelaaja, pelaajan vanhemmat, molempien joukkueiden vastuuvalmentajat sekä seuran edustaja. Ennen siirtymistä tulee kuitenkin kaikkien osapuolien olla yksimielisiä siitä, että siirtyminen on pelaajan kehityksen kannalta hyväksi. Aloitteen siirtymisestä voi tehdä jokainen edellä mainittu osapuoli aina seuran edustajan kautta, joka kutsuu kokoon muut osapuolet. Vanhempaan ikäluokkaan siirtynyt pelaaja voi osallistua myös nuoremman joukkueen toimintaan tapauskohtaisesti (yksittäiset harjoitukset ja sarjapelit) maksutta.

Jos joukkueiden sisällä on vaikeuksia saada kasaan eri tasoisia harjoitus-/peliryhmiä, on mahdollista kahden eri ikäluokan välillä perustaa ns. yhdistelmäjoukkueita, jossa joukkueen pelaajat saavat pelata omalla tasollaan. Jos pelaajamäärä laskee ikäluokan seuran asettaman ikäluokkakohtaisen pelaajamäärätavoitteen alarajalle, tulee aloittaa toimenpiteet ottamalla yhteyttä seuran edustajaan ja sopia yhdessä jatkotoimenpiteistä.

 

3. Yhteistyö muiden seurojen kanssa

Yhteistyöstä muiden seurojen kanssa päättää seuran hallitus ja/tai sen valtuuttamana juniorivalmennuspäällikkö. Joukkueet eivät voi itsenäisesti tehdä yhteistyösopimuksia ja/tai perustaa yhteisjoukkueita muiden seurojen joukkueiden kanssa. Mikäli tarvetta tällaiseen on, kannattaa olla yhteydessä juniorivalmennuspäällikköön mahdollisimman alkuvaiheessa ja kertoa tilanteesta.

 

4. Poikkeusluvat

Poikkeuslupien käyttöä suositellaan silloin kun se on perusteltua. Piirillä on oikeus myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella piirin kilpailuihin kaikissa nuorten luokissa

a.) kaksoisedustusoikeus, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa tai eri joukkueessa samassa ikäluokassa

b.) yli-ikäisyyslupa, jolloin pelaajalla on oikeus pelata nuoremmassa ikäluokassa, kuin mitä hänen ikänsä edellyttää.

Poikkeuslupien hakeminen

Helsingin piirissä kilpailuvaliokunta käsittelee anomukset. Anomuksen liitteenä tulee aina olla oman seuran edustajan lausunto (LPS:ssä juniorivalmennuspäällikön), muuten anomuksia ei käsitellä. Poikkeusluvista on pitänyt keskustella joukkueen pelisääntökeskusteluissa.

LeikkiMaailman ikäisillä (alle 12v.) riittää, että kaksoisedustusanomukset toimitetaan seuralle ja niistä on keskustelu ja kirjattu joukkueiden Urheilun pelisäännöissä.

Kaikissa anomuksissa tulee olla:

  • nimettynä seura, joukkue, sarjataso, pelaaja(t) joita anomus koskee
  • perusteet luvalle, miten lupa ennen kaikkea palvelee pelaajaa
  • seuran puolto

 

5. Pelaajasiirtojen eettiset suositukset

Seuramme haluaa kaikkien seurassa toimivien noudattavan pelaajasiirtoja koskevia eettisiä suosituksia, jotka Palloliiton Helsingin piiri on tehnyt yhdessä jäsenseurojensa kanssa.

Perusperiaate: Emme estä sopimuksettoman, velvoitteensa täyttäneen pelaajan omaehtoista halua vaihtaa toiseen seuraan. Ohjeet koskevat C15 ja nuorempien pelaajasiirtoja.

Eettiset suositukset on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

  1. Pelaajan omaehtoinen siirtyminen
  2. Siirto uuden seuran aloitteesta
  3. Koko joukkueen siirtyminen seurasta toiseen

Tarkemmat ohjeistukset löytyvät http://www.palloliitto.fi/helsinki/pelitoiminta/ohjeet-saannot-maaraykset/pelaajasiirtojen-eettiset-suositukset


Paluu joukkuetoiminta pääsivulle.

 

 

Yhteistyössä