Joukkuetoiminnan tavoitteet

 

Joukkuetoiminnan yleiset tavoitteet

  • Joukkuehengen ylläpito
  • Osallistumisaktiivisuus
  • Pelaajamäärän kasvu
  • Liikunnallinen elämäntapa

Joukkuetoiminnassa tulee kiinnittää huomiota joukkuehenkeen. Hyvä joukkuehenki ylläpitää harrastusmotivaatiota silloinkin kun se jostain muusta syystä on kateissa. Huono joukkuehenki taas "tappaa" menestyneenkin joukkueen. Pelaajia tulee kannustaa ottamaan muita pelaajia huomioon heti pienestä pitäen. Pelaajien keskinäiseen palautteen antoon ja kannustamiseen tulee kiinnittää huomiota sekä tarvittaessa opastaa esim. pelaajapalaverissa miten luoda positiivista ilmapiiriä joukkueen sisällä. Joukkuehengen parantamiseksi kannattaa järjestää aika ajoin ns. "feel good" tapahtumia, joissa kiinnitetään huomiota ainoastaan hauskanpitoon ja pelaajien tutustumiseen yli peliryhmien. Leirit ja reissuturnaukset koko joukkueen kanssa ovat hyviä tapahtumia joukkuehengen tiivistämiseksi.

Osallistumisaktiivisuus kertoo joukkueen hyvinvoinnista. Poissoloilmoitus käytännöistä tulee sopia joukkueen pelisääntöjä laadittaessa. On reilua kaikkia kohtaan että sovituista pelisäännöistä myös pidetään kiinni. Muista harrastuksista johtuvista poissaoloista ei tule rangaista. Aktiivisuuden lisäämiseksi kannattaa miettiä esim. jonkinlaista osallistumispassia, johon saa tarran/leiman jokaisesta harjoituksiin osallistumisesta tai joukkueen 5:n aktiivisimman harjoittelijan palkitsemista esim. kauden päätöstilaisuudessa.

Joukkueessa ei tulisi suoralta kädeltä olla minkäänlaista pelaajamäärän ylärajaa. Jokainen motivoitunut uusi pelaaja kannattaa ottaa mukaan, sillä pelaajien mukaan saaminen myöhemmällä iällä saattaa olla vaikeaa. Harjoitusolosuhteista tai toimihenkilöiden resurssipulasta johtuen voidaan olla ottamatta juuri kyseiseen ryhmään /joukkueeseen uutta pelaajaa. Tässä tulee kuitenkin käyttää todella tarkasti harkintaa ja tiedustella pelaajan puolesta toisesta ryhmästä / joukkueesta olisiko heillä tarjota väliaikaisesti paikkaa kunnes uusia paikkoja vapautuu.

Liikunnallinen elämäntapa omaksutaan nuorena. Tässä haluamme seurana olla vahvasti mukana tarjoamalla perheille tukea koko perheen liikkumisen lisäämiseksi. Oppaita liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi ja omaehtoiseen harjoitteluun löytyy alta.

Laajasalon palloseura liikuntakasvatuksen tukena

Fortum tutor playbook sivusto

Terve urheilija -kymppiympyrä

 

Kilpailutoiminnan tavoitteet

  • 1 joukkue/ikäluokka kovimmalla sarjatasolla (Ikäluokkakohtainen, joka pitää suhteuttaa pelaajien tasoon kts. alla)
  • Pelaajien tavoitteellisuus
  • Jatkuva pelaajien kehittäminen

Laajasalon palloseura haluaa, että kehittyneimmillä pelaajilla olisi mahdollisuus kilpailla oman ikäluokkansa parhaita vastaan omassa seurassa LPS:ssa. Tällöin juniorijoukkueiden tavoitteena on pyrkiä pelaamaan ylimmällä mahdollisella sarjatasolla mitä Helsingin piiri ja Uudenmaan piiri tai Suomen Palloliitto järjestää.

Tavoitteen ssavuttaminen on pitkäjänteistä työtä ja oikotietä ei menestykseen ole. Siksi tulee huomioida vuosittain oman ikäluokan todellinen taso, kun ilmoittaudutaan sarjoihin, jotta myös menestyminen ja LPS:n pelifilosofia on mahdollista toteutua. Hyvinä ohjeina menestymiseen on, että pystyy voittamaan vähintään 50 % sarjan otteluista ja voittaminen ei ole kiinni yksittäisten pelaajien poissaoloista.

Pelaajien tavoitteellisuus on yksi tärkein tekijä kehittymiselle.  Siksi jokaisella pelaajalla pitäisi olla itselleen ja omaan motivaatiotasoonsa sopivat tavoitteet. Asetetut unelmat, visiot ja tavoitteet auttavat rakentamaan kehityspolun, jonka varrella pelaajan ympäristötekijät (vanhemmat, sukulaiset, olosuhteet, seuran toimijat, koulu, kaverit) innostavat ja tukevat niiden saavuttamista.

Pelaajien kehittymiseen tarvitaan kokoajan uudistuvia tapoja auttaa ja tukea jokaisen pelaajan pyrkimystä päästä omalle huipputasolleen. Valmentajien koulutustasovaatimukset ikäluokittain auttaa kehityspolkua kulkevaa pelaajaa jatkuvaan kehittymiseen. 

 

Paluu joukkuetoiminta pääsivulle.

Yhteistyössä