Joukkueen vuosisuunnitelma


Toimintasuunnitelman luonnostelee joukkueenjohtaja yhdessä joukkueen vastuuvalmentajan ja taloudenhoitajan kanssa toimintakausi kerrallaan (1.11.-31.10.). Toimintasuunnitelmarunko löytyy materiaalipankista täältä.

Toimintasuunnitelmasta on käytävä ilmi tavoitteet kaudelle, keinot tavoitteisiin pääsemiseksi sekä harjoitus- ja kilpasuunnitelma. Toimintasuunnitelman lisäksi vastuuvalmentaja yhdessä muiden valmentajien kanssa suunnittelee kausi-, kuukausi-, viikko- ja kertaharjoitussuunnitelmat. Toimintasuunnitelma muodostaa pohjan joukkueen varainkäyttösuunnitelmalle. 

Varainkäyttösuunnitelma tehdään toimintakausi (1.11.-31.10.) kerrallaan ja sen tulee perustua joukkueen tai junioreilla vanhempainkokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan. Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma on toimitettava seuran taloudenhoitajalle kaksi viikkoa ennen seuran syyskokousta.

Varainkäyttösuunnitelma on tehtävä seuran ohjeiden ja mallin mukaisesti. Malli löytyy kotisivujen materiaalipankista täältä.

Varainkäyttösuunnitelmasta on käytävä selville joukkueen arvioidut menot sekä menojen kattamiseksi hankittavat tulot. Suunnitelma on laadittava siten, että joukkue pystyy tehtyä suunnitelmaa noudattamalla suoriutumaan kaikista sitoumuksistaan toimintakauden aikana.

Joukkueen kauden menot voivat olla tuloja suuremmat ainoastaan sillä edellytyksellä, että joukkueella on aikaisemmilta kausilta varoja säästössä alijäämän rahoittamiseksi.

 

Yhteistyössä