Vuosikokous


Vuosikokouksissa käsitellään kaikki seuran tärkeät asiat. Vuosikokouksia järjestetään seuran sääntöjen mukaan vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kaikilla yli 15-vuotiailla jäsenillä on oikeus osallistua kokouksiin.

Jäseniä ovat kaikki jäsenmaksunsa maksaneet pelaajat, kannatusjäsenmaksun maksaneet kannattajajäsenet sekä kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet.

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös.

Syyskokouksessa hyväksytään talousarvio sekä valitaan seuralle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle. Uusi hallitus valitsee tarvittavat työryhmät, muut apuelimet tai vastuuhenkilöt.

Vuosikokousten välissä seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää seuran hallitus.

Yhteistyössä