Seuratoimijat


Seura tukee joukkueiden johtajien ja valmentajien koulutustoimintaa.


1. Vapaaehtoiset toimijat
Joukkueet valitsevat joukkueille johtajat, taloudenhoitajat, valmentajat ja huoltajat.

Joukkueenjohtaja:
- Vastaa joukkueen toiminnan organisoimisesta
- Kutsuu koolle vanhempainkokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
- Valmistelee joukkueen vuositoimintasuunnitelman yhdessä valmentajan ja taloudenhoitajan kanssa
- Vastaa joukkueensa sisäisestä tiedottamisesta
- Osallistuu seuran joukkueenjohtajapalavereihin
- Vastaa taloudenhoitajan kanssa joukkueensa taloudesta
- Vastaa joukkueen kesken sovittavien sääntöjen valmistelusta
- Ideoi ja toteuttaa yhdessä joukkueen muiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa joukkuekohtaista varainhankintaa
- Huolehtii joukkueen pelaajaluettelon pitämisestä ajan tasalla
- Huolehtii että pelaajien lisenssi- ja vakuutusasiat ovat kunnossa
- Hoitaa leiri- ja matkavaraukset sekä muun erityisohjelman tai valtuuttaa jonkun vastuuhenkilön hoitamaan
- Hoitaa vahinko- ja tapaturmavakuutusilmoitukset vakuutusyhtiölle tarvittaessa
- Huolehtii uusien pelaajien ja heidän vanhempiensa vastaanottamisesta

Vastuuvalmentaja
- Vastaa joukkueen valmennuksesta ja sen suunnittelusta.
- Tekee kausisuunnitelman, kuukausi-, viikko- ja kertaharjoitussuunnitelmat.
- Osallistuu seuran valmentajapalavereihin
- Vastaa joukkueen sarja- ja muista otteluista, laatii ottelutaktiikat, johtaa pelaajien neuvonpidot ja suorittaa pelaajavalinnat otteluihin.
- Vastaa valmentajien ja pelaajien kesken sovittavista säännöistä

Taloudenhoitaja
- Seuran hallitus hyväksyy joukkueen taloudenhoitajan ja hänelle myönnettävät varainkäyttöoikeudet.
- Vastaa joukkueen maksuista ja joukkueen rahaliikenteestä päätetyn toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman mukaisesti.
- Raportoi joukkueenjohtajalle joukkueen taloustilanteesta säännöllisesti.
- Osallistuu seuran taloudenhoitajapalavereihin.

Huoltaja
- Avustaa harjoituksissa
- Antaa ensiavun loukkaantumisissa
- Vastaa joukkueen varusteiden ja varustelaukkujen kunnosta ja täydentämisestä

Näiden lisäksi voidaan valita esimerkiksi:
- Varainhankinnasta vastaava (vastaa joukkueen varainhankinnan ideoinnista yhdessä joukkueenjohtajan kanssa ja toteuttaa varainhankintaan liittyvää toimintaa)
- Kahviovastaava (vastaa pelitapahtumien kahviotoiminnasta + yhdessä järjestettävien turnausten buffajärjestelyistä)
- Varustevastaava (joukkuetilausten koonti ja varusteiden tilaaminen ja nouto sekä laskujen selvittely yhdessä taloudenhoitajan kanssa)
- Tapahtumavastaava (virkistystapahtumat kauden aikana pelaajille ja perheille + kauden päätöstilaisuuden järjestelyt)

 

2. Palkatut toimihenkilöt

Toiminnajohtaja
Toiminnanjohtajan toimenkuvaan kuuluu yhdistyksen juoksevasta hallinosta vastaaminen yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden sekä määräysten mukaisesti sekä hallitukselle esiteltävien asioiden valmistelu ja sen tekemien päätösten toimeenpano. Toimenkuvaan kuuluu myös muiden seuran työntekijöiden esimiehenä toimiminen sekä tehtävien jakaminen työntekijöiden ja vapaaehtoisten resurssien kesken. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot täältä.

Hallintopäällikkö
Hallintopäällikön toimenkuvaan kuuluu seuran hallinnolliset työt (mm. taloushallinnon työt, jäsenrekisterin ylläpito, hakemusten ja raporttien laadinta). Hallinnollisten töiden lisäksi uusien joukkueiden alkuun auttaminen yhdessä juniorivalmennuspäällikön kanssa sekä seuran vapaaehtoisten toimihenkilöiden  tukeminen. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot täältä.

Juniorivalmennuspäällikkö
Laajasalon Palloseuran juniorivalmennuspäällikön tehtäviin kuuluu hallituksen määrittelemien tehtävien ohella mm. seuran valmennuslinjauksen kehittäminen, seuran valmentajien kouluttaminen ja tukeminen valmennustyössä sekä erilaisissa tapahtumissa vastuullisena vetäjänä toimiminen.

Juniorivalmennuspäällikkö osallistuu seuran edustajana SPL:n virallisiin tilaisuuksiin kun tilaisuus kuuluu juniorivalmennuspäällikön toimialueeseen. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot täältä.

Liikunnanohjaajaopiskelija/-t
Liikunnanohjaajaopiskelija tai -opiskelijat on palkattu seuraan oppisopimuskoulutukseen. Opiskelijat toimivat ohjaajina seuran tapahtumissa ja toiminnoissa.
 

Valmennuskoordinaattorit
Valmennuskoordinaattorit toimivat juniori-ikäluokissa valmennuksen tukena. Koordinaattorit tekevät ikäluokkien vastuuvalmentajien kanssa yhdessä valmennuksen kausisuunnitelman ja jaksosuunnitelmat. Koordinaattorit seuraavat pelaajien kehittymistä ja tukevat urheilijaksi kasvamista. Koordinaattorit tukevat käytännön valmennustyötä harjoituksissa ja peleissä sekä järjestävät valmentajatapaamisia ja teemakoulutuksia ikäluokkien valmentajille. 

 

Yhteistyössä