Seura- ja sidosryhmäyhteistyö


Teemme aktiivisesti yhteistyötä kunnan, lähialueen koulujen ja päiväkotien kanssa sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Olosuhdetyö
Laajasalon palloseura on vahvasti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa mm. liikunta- olosuhteiden kehittämisen myötä. Olemme yhdessä HJK-junioreiden kanssa rakennuttaneet vuonna 2011 Laajasalon peruskoulun yhteyteen juniorijalkapallonurmen, joka on arkipäivisin koululaisten käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin alueen jalkapalloseurojen käytössä. 

Vuonna 2015 marraskuussa valmistui Hertta areena, täysimittainen jalkapallonurmi Laajasalon liikuntapuistoon. 

Koulu- ja päiväkotiyhteistyö
Teemme yhteistyötä Laajasalon alueen koulujen ja päiväkotien kanssa aktiivisesti. Uskomme että yhteistyön kautta on mahdollista kehit­tää jalkapallon asemaa lähialueen kouluissa ja päiväkodeissa sekä näin saada toimintaamme mukaan uusia harrastajia.

Tapahtumajärjestelyiden lisäksi olemme lahjoittaneet välineitä alueen päiväkodeille ja kouluille lasten liikuttamista varten.

Akatemiaharjoitukset ja jalkapallokerhot
Laajasalon peruskoulun yläkoulun kanssa teemme yhteistyötä tarjoamalla mahdollisuutta yläkouluikäisille oppilaille osallistua kerran viikossa aamuharjoituksiin. Harjoitukset pidetään Ilomäentien juniorinurmella (koulun yhteydessä olevalla kentällä). 

Kerhotoimintaa Laajasalon palloseura järjestää Poikkilaakson ala-asteella, Tahvonlahden ala-asteella ja Laajasalon peruskoululla arki-iltapäivisin. 


Järjestötoiminta
Osallistumme SPL:n Helsingin piirin ja Eslun kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja edustaa yleensä seuraa näissä kokouksissa. Tarvittaessa seura voi lähettää myös jonkun muun edustamaan seuraa, puheenjohtajan tai varapuheenjoh­tajan ollessa estyneitä.

Mahdollisuuksien mukaan olemme myös mukana Laajasalolaisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa järjes­tämässä liikunnallisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia. Olemme perinteisesti olleet mukana Laajasalo-Degeröseuran järjestämässä Laajasalopäivässä järjestämällä LPS-jal­kapallotapahtuman tai muuta liikunnallista ohjelmaa. Olemme myös olleet mukana ”Saari harrastaa” –tapahtumassa esittelemässä seuramme toimintaa. Tapahtuman pääjärjestelijä vaihtuu vuosittain. Tapahtuman tarkoituksena on esitellä lähialueen harrastustoimintoja uusille potentiaalisille harrastajille.

Yhteistyössä