Hallinto

 
Seura on yleishyödyllinen aatteellinen yhdistys, jonka tehtävä määräytyy seuran säännöissä. Seuran toiminnan tarkoitus on kirjattu toiminta-ajatukseen.

Seuran ylimpänä päättävänä elimenä ovat vuosikokoukset, jotka kutsutaan koolle seuran sääntöjen mukaisesti. Vuosikokousten välissä seuran asioita hoitaa ja seuraa edustaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja hallitus.

Yhteistyössä