Fortum Tutor


Laajasalon palloseuralla on Fortum Tutor yhteistyössä FC kontun kanssa.

Mikä fortum Tutor?

Valtakunnallisen Fortum Tutor -ohjelman ideana on kehittää juniorijalkapalloilun parissa toimivien ohjaajien ja valmentajien taitoja. Palloliitto valitsi ja koulutti tärkeään työhön viime kaudella mukaan 50 tutoria, jotka toimivat monipuolisesti juniorivalmentajien apuna. Hyvien kokemusten perusteella päätettiin tutoreiden määrää kasvattaa tänä vuonna yli seitsemäänkymeneen.

Palloliiton viime kaudelta keräämästä palautteesta käy ilmi, että peräti 77 prosenttia mukana olleista valmentajista ja ohjaajista koki tutoroinnin hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi. Melko hyödyllisenä tutorointia piti viidennes vastaajista. Vastauksista voidaan päätellä, että tutor-ohjelmalle on ollut valtava tilaus.

Lasten valmentajana toimivat usein pelaajien vanhemmat, joilla ei ruuhkavuosien keskellä löydy aikaa valmennuskoulutukseen. Fortum Tutor -ohjelman avulla valmentaja saa kaipaamansa tuen ja avun joukkueen harjoituksissa, joissa hän muutenkin on paikalla. Tutorin tavoitteena on luoda valmentajille tarvittavat työvälineet ja taidot, jotta he jaksavat jatkaa valmentamista pitkäjänteisesti.

Tutor-toiminnan avulla halutaan taata kaikille lapsille innostava harrastusympäristö ja osaava valmentaja. Kohderyhmänä ovat alle 12-vuotiaiden lasten valmentajat, ja erityishuomio ohjelmassa on 5–8-vuotiaissa. Ohjelman sisällöllinen vastuu on Palloliitolla, Fortum puolestaan rahoittaa ohjelman.

Tutor-toiminnan kautta seurat saavat motivoituneempia valmentajia ja ennen kaikkea lapset saavat harjoittelusta enemmän irti. Seuran oman tutorin kautta hänen osaamisensa leviää myös seuran muiden valmentajien käyttöön. Seura voi myös innostaa jo jalkapalloilun parista vetäytyneitä osaajia takaisin, koska tutor-toiminta ei ole yhtä sitovaa kuin yksittäisen joukkueen valmentaminen.

Tarkemmin aiheesta Fortum Tutor -kotisivuilta >>

Yhteistyössä