Seuratoimijat


Seura tukee joukkueiden valmentajien ja johtajien koulutus- ja kehittä­mistoimintaa.


1. Vapaaehtoiset toimijat
Joukkueet valitsevat joukkueille johtajat, rahastonhoitajat, valmentajat ja huoltajat.

Joukkueenjohtaja:
- Vastaa joukkueen toiminnan organisoimisesta
- Kutsuu koolle vanhempainkokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
- Valmistelee joukkueen vuositoimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa
- Vastaa joukkueensa sisäisestä tiedottamisesta
- Osallistuu seuran joukkueenjohtajapalavereihin
- Vastaa rahastonhoitajan kanssa joukkueensa taloudesta
- Vastaa joukkueen kesken sovittavien sääntöjen valmistelusta
- Ideoi ja toteuttaa yhdessä joukkueen muiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa joukkuekohtaistavarainhankintaa
- Huolehtii joukkueen pelaajaluettelon pitämisestä ajan tasalla
- Hoitaa leirivaraukset ym. erityisohjelman
- Hoitaa vahinko- ja tapaturmavakuutusilmoitukset sekä pelaajien lisenssimaksut
- Huolehtii uusien pelaajien ja heidän vanhempiensa vastaanottamisesta

Vastuuvalmentaja
- Vastaa joukkueen valmennuksesta ja sen suunnittelusta.
- Tekee kausisuunnitelman, kuukausi-, viikko- ja kertaharjoitussuunnitelmat.
- Osallistuu seuran valmentajapalavereihin
- Vastaa joukkueen sarja- ja muista otteluista, laatii ottelutaktiikat, johtaa pelaajien neuvonpidot ja suorittaa pelaajavalinnat otteluihin.
- Vastaa valmentajien ja pelaajien kesken sovittavista säännöistä

Taloudenhoitaja
- Seuran hallitus hyväksyy joukkueen taloudenhoitajan ja hänelle myönnettävät varainkäyttöoikeudet.
- Vastaa joukkueen maksuista ja joukkueen rahaliikenteestä.
- Raportoi joukkueenjohtajalle joukkueen taloustilanteesta säännöllisesti.
- Osallistuu seuran taloudenhoitajapalavereihin.

Huoltaja
- Avustaa harjoituksissa
- Antaa ensiavun loukkaantumisissa
- Vastaa joukkueen varusteiden ja varustelaukkujen kunnosta ja täydentämisestä

 

2. Palkatut toimihenkilöt

Hallintopäällikkö
Hallintopäällikön toimenkuvaan kuuluu seuran hallinnolliset työt (mm. taloushallinnon työt, jäsenrekisterin ylläpito, hakemusten ja raporttien laadinta). Hallinnollisten töiden lisäksi uusien joukkueiden alkuun auttaminen yhdessä juniorivalmennuspäällikön kanssa sekä seuran vapaaehtoisten toimihenkilöiden  tukeminen. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot täältä.

Juniorivalmennuspäällikkö
Laajasalon Palloseuran juniorivalmennuspäällikön tehtäviin kuuluu hallituksen määrittelemien tehtävien ohella mm. seuran valmennuslinjauksen kehittäminen, seuran valmentajien kouluttaminen ja tukeminen valmennustyössä sekä erilaisissa tapahtumissa vastuullisena vetäjänä toimiminen.

Juniorivalmennuspäällikkö osallistuu seuran edustajana SPL:n virallisiin tilaisuuksiin kun tilaisuus kuuluu juniorivalmennuspäällikön toimialueeseen. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot täältä.

Liikunnanohjaajaopiskelija
Liikunnanohjaajaopiskelija on palkattu seuraan oppisopimuskoulutukseen. Hän toimii ohjaajana useissa kerhoryhmissä sekä muissa seuran tapahtumissa. Opiskelija osallistuu seuran hallinnon töihin mahdollisuuksien mukaan. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot löytyvät täältä.


Pelaajakehitysvalmentaja
Pelaajakehitysvalmentaja toimii junioriakatemian vastuuvalmentajana. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu seuran valmentajien tukeminen valmennustyössä mm. junioriakatemian ja taitokoulun yhteydessä sekä erilaisissa tapahtumissa vastuullisena vetäjänä toimiminen. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot löytyvät täältä. 
 

Valmennuskoordinaattori
Valmennuskoordinaattori toimii 7-9 -vuotiaiden poikien ikäluokissa valmennuksen tukena. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu intokoulussa sekä erilaisissa tapahtumissa vastuullisena vetäjänä toimiminen. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot löytyvät täältä.   

 

 

 

Yhteistyössä