Seuratoimijat


Seura tukee joukkueiden valmentajien ja johtajien koulutus- ja kehittä­mistoimintaa.


1. Vapaaehtoiset toimijat
Joukkueet valitsevat joukkueille johtajat, rahastonhoitajat, valmentajat ja huoltajat.

Joukkueenjohtaja:
Vastaa joukkueen toiminnan organisoimisesta
Kutsuu koolle vanhempainkokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
Valmistelee joukkueen vuositoimintasuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa
Vastaa joukkueensa sisäisestä tiedottamisesta
Osallistuu seuran joukkueenjohtajapalavereihin
Vastaa rahastonhoitajan kanssa joukkueensa taloudesta
Vastaa joukkueen kesken sovittavien sääntöjen valmistelusta
Ideoi ja toteuttaa yhdessä joukkueen muiden toimihenkilöiden ja vanhempien kanssa joukkuekohtaistavarainhankintaa
Huolehtii joukkueen pelaajaluettelon pitämisestä ajan tasalla
Hoitaa leirivaraukset ym. erityisohjelman
Hoitaa vahinko- ja tapaturmavakuutusilmoitukset sekä pelaajien lisenssimaksut
Huolehtii uusien pelaajien ja heidän vanhempiensa vastaanottamisesta

Vastuuvalmentaja
Vastaa joukkueen valmennuksesta ja sen suunnittelusta.
Tekee kausisuunnitelman, kuukausi-, viikko- ja kertaharjoitussuunnitelmat.
Osallistuu seuran valmentajapalavereihin
Vastaa joukkueen sarja- ja muista otteluista, laatii ottelutaktiikat, johtaa pelaajien neuvonpidot ja suorittaa pelaajavalinnat otteluihin.
Vastaa valmentajien ja pelaajien kesken sovittavista säännöistä

Taloudenhoitaja
Seuran hallitus hyväksyy joukkueen taloudenhoitajan ja hänelle myönnettävät tilinkäyttöoikeudet seuran joukkuekohtaiselle tilille.
Vastaa joukkueen varoista, maksuista ja joukkueella olevista tileistä.
Toimittaa puolivuosittain joukkueen kirjanpitomateriaalin (kuitit, laskut, tiliotteet sekä muun mahdollinen kirjanpitomateriaalin) tilitoimistolle ennalta sovitun aikataulun mukaisesti.
Osallistuu seuran rahastonhoitajapalavereihin.

Huoltaja
Avustaa harjoituksissa
Antaa ensiavun loukkaantumisissa
Vastaa joukkueen varusteiden ja varustelaukkujen kunnosta ja täydentämisestä

 

2. Palkatut toimihenkilöt

Hallintopäällikkö
Hallintopäällikön toimenkuvaan kuuluu seuran hallinnolliset työt (mm. taloushallinnon työt, jäsenrekisterin ylläpito, hakemusten ja raporttien laadinta). Hallinnollisten töiden lisäksi uusien joukkueiden alkuun auttaminen yhdessä juniorivalmennuspäällikön kanssa sekä seuran vapaaehtoisten toimihenkilöiden  tukeminen. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot täältä.

Juniorivalmennuspäällikkö
Laajasalon Palloseuran juniorivalmennuspäällikön tehtäviin kuuluu hallituksen määrittelemien tehtävien ohella mm. seuran valmennuslinjauksen kehittäminen, seuran valmentajien kouluttaminen ja tukeminen valmennustyössä sekä erilaisissa tapahtumissa vastuullisena vetäjänä toimiminen.

Juniorivalmennuspäällikkö osallistuu seuran edustajana SPL:n virallisiin tilaisuuksiin kun tilaisuus kuuluu juniorivalmennuspäällikön toimialueeseen. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot täältä.

Liikunnanohjaajaopiskelija
Liikunnanohjaajaopiskelija on palkattu seuraan oppisopimuskoulutukseen. Hän toimii ohjaajana useissa kerhoryhmissä sekä muissa seuran tapahtumissa. Opiskelija osallistuu seuran hallinnon töihin mahdollisuuksien mukaan. Tarkempi työkuvaus ja yhteystiedot löytyvät täältä.


Pelaajakehitysvalmentaja
Pelaajakehitysvalmentaja toimii junioriakatemian vastuuvalmentajana. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu seuran valmentajien tukeminen valmennustyössä mm. junioriakatemian ja taitokoulun yhteydessä sekä erilaisissa tapahtumissa vastuullisena vetäjänä toimiminen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyössä