Seura- ja sidosryhmäyhteistyö


Teemme aktiivisesti yhteistyötä lähialueen koulujen ja päiväkotien kanssa sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Olemme yhdessä HJK-junioreiden kanssa rakennuttaneet Laajasalon peruskoulun yhteyteen juniorijalkapallonurmen, joka on arkipäivisin koululaisten käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin alueen jalkapalloseurojen käytössä. Meillä on käynnissä myös hanke ison jalkapallonurmen rakentamiseksi alueelle.

Koulu- ja päiväkotiyhteistyö
Teemme yhteistyötä Laajasalon alueen koulujen ja päiväkotien kanssa aktiivisesti. Uskomme että yhteistyön kautta on mahdollista kehit­tää jalkapallon asemaa lähialueen kouluissa ja päiväkodeissa sekä näin saada toimintaamme mukaan uusia harrastajia. Olemme mukana pelin- ja liikunnan iloa hankkeessa, jonka tarkoituksena on lisätä yhteistyötä alueen päiväkotien – ja koulujen kanssa entisestään.

Tapahtumajärjestelyiden lisäksi olemme lahjoittaneet välineitä alueen päiväkodeille ja kouluille lasten liikuttamista varten.

Akatemiaharjoitukset ja jalkapallokerhot
Laajasalon peruskoulun yläkoulun kanssa teemme yhteistyötä tarjoamalla mahdollisuutta yläkouluikäisille oppilaille osallistua kerran viikossa aamuharjoituksiin. Harjoitukset pidetään Ilomäentien juniorinurmella (koulun yhteydessä olevalla kentällä). Myös junioriakatemiapelaajille on tarjolla aamuharjoituksia.

Kerhotoimintaa Laajasalon palloseura järjestää Poikkilaakson ala-asteella, Tahvonlahden ala-asteella ja Laajasalon peruskoululla iltapäivisin. 


Järjestötoiminta
Osallistutaan SPL:n Helsingin piirin ja TUL:n alueen kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja edustaa seuraa näissä kokouksissa. Tarvittaessa seura voi lähettää myös jonkun muun edustamaan seuraa, puheenjohtajan tai varapuheenjoh­tajan ollessa estyneitä.

Mahdollisuuksien mukaan olemme myös mukana Laajasalolaisten järjestöjen kanssa  järjes­tämässä liikunnallisia tapahtumia ja yleisötilaisuuksia. Olemme perinteisesti olleet mukana Laajasalo-Degeröseuran järjestämässä Laajasalopäivässä toukokuussa järjestämällä LPS-jal­kapallotapahtuman. Jalkapallotapahtumassa nuorimmat ikäluokat ovat pelanneet näytösluon­teisia harjoituspelejä. Mukana on ollut myös mahdollisuuksien mukaan buffettitoimintaa, jal­kapallotutkakilpailua ja muuta oheistoimintaa.

Vuosina 2012-2014 olemme olleet mukana elokuussa järjestettävässä ”Saari harrastaa” –tapahtumassa esittelemässä seuramme toimintaa. Tapahtuman tarkoituksena on esitellä lähialueen harrastustoimintaa uusille potentiaalisille harrastajille.

Yhteistyössä