Strategia

Vuoden 2019 aikana seurassa luotiin strategiaa vuosille 2020-2025. Strategian kick off tilaisuus järjestettiin huhtikuussa, jonka jälkeen strategiaa työstettiin pienemmällä porukalla kolmessa tapaamisessa. Päätoimisia on kuultu matkan varrella. Näiden tapaamisten jälkeen hallitus sanoitti strategian yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Strategian työstössä on ollut mukana noin 30 seuratoimijaa.

 

Strategian neljä painopistettä:

 

Vetovoimainen koko saaren seura

Vetovoimainen seura tarkoittaa meille sitä, että seuraan ja seuratoimintaan halutaan tulla mukaan, siinä myös halutaan pysyä mukana. Vetovoimaisessa seurassa jokaiselle löytyy oma toiminnan paikka. Seuramme on meille yhteinen paikallisylpeyden aihe ja sen eteen halutaan nähdä yhdessä vaivaa. Seuratoimijoille vetovoimainen seura antaa enemmän kuin ottaa. Vetovoimainen seura on myös hyvä ja haluttava yhteistyökumppani sekä nykyisille että uusille sidosryhmille.

 

Ehjä pelaajapolku omalle huipulle asti

Meille ehjä pelaajapolku kohti omaa huippua tarkoittaa sitä, että Laajasalon palloseurassa pelaaja pystyy harrastamaan ja kilpailemaan jalkapallossa oman motivaatio- ja taitotasonsa edellyttämällä tavalla. Hyväksymme myös sen, ettemme välttämättä pysty enää ison kentän maailmassa kilpailemaan joukkueina valtakunnan huippujen kanssa. Tahdomme kuitenkin antaa yksilölle eväät aivan jalkapallomaailman huipulle asti, muistaen että meidän seurassamme on myös hyvä harrastaa ja oppia liikunnallinen elämäntapa.

 

Vakaasti johdettu yhteisöllinen seura

Meille vakaasti johdettu yhteisöllinen seura on seura, jossa luottamushenkilöt tekevät vastuullisia päätöksiä seuran hyväksi. Suurissa linjoissa kuullaan aina koko seurayhteisöä ja siten kuljemme yhdessä kohti tulevaa. Seuran vapaaehtoisista pidetään huolta ja heitä tuetaan, koulutetaan ja ohjataan. Vapaaehtoiset osaavat myös hakea vertaistukea toisistaan. Tuen ja koulutuksen kautta luomme seurakulttuuria ja yhtenäisiä toimintatapoja.

 

Kilpailukykyiset olosuhteet

Meille kilpailukykyiset olosuhteet tarkoittavat sitä, että alueemme jalkapalloilijat voivat pelata jalkapalloa toimintaa tukevissa olosuhteissa ympäri vuoden lähellä kotia. Kilpailukykyiset olosuhteet ovat toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset ja tukevat niin seuratoimintaa ja sen kehittämistä kuin yksilön kehitystä urheilijana ja jalkapalloilijana. Kilpailukykyiset olosuhteet myös kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Ekologiset tekijät on otettu huomioon niin rakentamis- kuin ylläpitovaiheessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Strategiaan voit tutustua oheisien linkkien kautta joko lyhyesti tai tarkemmin avattuna.
Strategia lyhyesti (tulossa)
Strategia avattuna (tulossa)*****


Olemme kokoontuneet säännöllisesti kahden vuoden välein miettimään seuran strategisia valintoja. Edellinen kokoontuminen pidettiin marraskuussa 2016.

Vuoden 2020 tavoitteet ovat:

- Meillä on toimiva valmennuslinjaus ja tunnistettava pelitapa
- Joukkueet joka ikäluokassa ja 11v11 joukkueita kaksi / ikäluokka
- Olosuhteet suhteessa pelaajamäärään ja tarpeeseen kunnossa
- Jalkapallokulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen
- Naisten edustusjoukkue ja tyttöjen B 1 div. Joukkue   


Strategiset välitavoitteet vuosille 2017 ja 2018 ja toimenpiteet niihin pääsemiseksi

Valinta 1: Talviolosuhteiden parantaminen

 1. Työryhmän perustaminen
 2. Selvitystyö (mitä, kenen kanssa, mihin, rahoitusmallit jne.)
 3. Toimenpide- / hankesuunnitelma

Valinta 2: Uuden ikäluokan starttiin panostaminen ja toimijoiden tuki seuran puolelta

 1. Työntekijäresurssit toiminnan alkuun ja apumateriaalit
 2. Riittävästi vapaaehtoisia
 3. Säännölliset tapaamiset / koulutukset eri toimijoille

Valinta 3: Valmennus (laadun seuraaminen ja seuran ohjaus)

 1. Lisää sitoutuneita valmentajia tarvitaan
 2. Valmennuslinjan selkeytys – jalkautus – seuranta
 3. Pelitavan kirkastaminen

Valinta 4: Pelaajapolun toteutumisen varmistaminen

 1. Tasapuolisuus (lisää resursseja tyttöpuolelle)
 2. Drop out:in seuranta ja ehkäisy
 3. Odotusten hallinta

 

Yhteistyössä