Ajankohtaista

LPS ry hakee toiminnanjohtajaa

Julkaistu: 20.08.2018 09:11


Laajasalon Palloseura (LPS) ry
panostaa operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja hakee uuteen tehtävään

Toiminnanjohtajaa

Laajasalon Palloseura on vakavarainen ja merkittävä paikallinen jalkapalloseura. Kasvavan alueen kehittyvässä seurassamme on jo lähes tuhat jäsentä. Jalkapallon harrastamista ohjaamme aloittelevista lapsista ikämiehiin, tyttöjoukkueista II divisioonassa pelaavaan edustusjoukkueeseen asti. Olemme Laajasalon suurin kolmannen sektorin toimija.

Seuran toimintaa ohjaavat arvot on vastuullinen yhteisöllisyys, avoimuus ja tavoitteellisuus. Näihin tukipilareihin nojaten tarjoamme laadukkaita jalkapalloelämyksiä omalla vihreällä saarellamme.

Toimintamme keskiössä on seuran jäsenet, eli pelaajat. Panostamme koulutettuihin valmentajiin ja huomioimme pelaajien taustajoukot toiminassamme. Haemme uusia toimintamalleja, joilla pelaamiseen ja harrastamiseen liittyvät kustannukset vastaavat joukkueiden toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Haluamme myös olla eturivissä kehittämässä kaakkois-Helsingin jalkapallo-olosuhteita yhteistyökumppaneidemme kanssa.

40 - vuotisen toimintamme jatkuvuuden varmistamiseksi, eri seuratoimijoiden roolien selkeyttämiseksi ja työntekijöidemme esimiestoiminnan kehittämiseksi haemme innokasta, osaavaa ja määrätietoista toiminnanjohtajaa. Uskomme, että valittavan toiminnanjohtajan operatiivisella johdolla, osaamisella ja työpanoksella yhdenmukaistamme entisestään joukkueiden toimintaa, selkeytämme lukuisten seuran vapaaehtoisten työtä ja luomme edellytyksiä entistä laadukkaammalle toiminnalle.

Toiminnanjohtajan tehtävä on seuran operatiivinen johtaminen. Tehtävässä menestymisessä keskeistä on:

  • yhdistyksen juoksevasta hallinosta vastaaminen yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden sekä määräysten mukaisesti.
  • hallitukselle esiteltävien asioiden valmistelu ja sen tekemien päätösten toimeenpano.
  • muiden seuran työntekijöiden esimiehenä toimiminen sekä tehtävien jakaminen työntekijöiden ja vapaaehtoisten resurssien kesken.
  • kokonaisvaltainen toiminnan laadun varmistaminen, tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttamisen seuraaminen.
  • Seuran sisäisen ja sidosryhmiin kohdistuvan viestinnän varmistaminen

Odotamme toiminnanjohtajalta hyviä vuorovaikutustaitoja, käytännöllistä organisointikykyä, tuloslaskelman ja taseen ymmärrystä sekä vahvaa käsitystä urheiluseuratoiminnasta, yhdistystoiminnasta tai muusta vapaaehtoistoiminnasta. Toiminnanjohtajalla tulee myös olla kykyä ja kokemusta taloudellisen toimesta, ihmisten johtamisesta, sisäisen toiminnan kehittämisestä sekä kyky uusien toimintatapojen ja ansaintamallien luomiseen. Ansioiksi luetaan sidosryhmätoiminnan osaaminen, viestintäkokonaisuuksien taidot, kielitaito ja joukkueurheilutoiminnan kokemus.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävän, jossa pääset johtamaan asiantuntevaa, osaavaa ja tiivistä yhteisöä. Pääset kehittämään kasvavaa urheiluseuratoimintaa rakentavassa yhteistyössä. Meillä on mukava työskennellä, seurayhteisömme on toisistaan välittävä ja luottamuksella eteenpäin katsova.

Työsuhteesi on kokoaikainen ja vakituinen, erikseen sovittavilla ehdoilla.

Lisätietoja antaa LPS:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Marttinen 28.8. klo 15:30 – 18:30, puh 040- 8222910

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen tulee osoittaa LPS:n hallituksen puheenjohtajalle osoitteeseen lpspuheenjohtaja@gmail.com 3.9.2018 mennessä.

Yhteistyössä