Toimintasuunnitelma 2012-2013

LPS Tytöt 01/02 on vuonna 2009 perustettu joukkue, jossa tällä hetkellä pelaa 28 pelaajaa sekä kolme kokeilijaa.

Valmennustiimiin kuuluu vastuuvalmentajan lisäksi viisi valmentajaa, fysikkavalmentaja, juoksutekniikkavalmentaja sekä potkutekniikkavalmentaja. Yksi valmennustiimin valmentajista toimii joukkueen maalivahtivalmentajana.

1. vanhempainilta pidettiin 3.11.2009 Pataruumassa.
2. vanhempainilta pidettiin 14.9.2010 Tahvonlahden kentällä.
3. vanhempainilta pidettiin 11.4.2011 Pommarissa.
4. vanhempainilta pidettiin 14.11.2011 Pommarissa.
5. vanhempainilta pidettiin 5.11.2012 Pommarissa

 

Tavoitteet kaudelle 2012-2013:

 

1. Kauden tavoitteet

 

1.1. Kilpailulliset

Talviliiga 2012 - 2013:

Kilpailullisena tavoitteena talvikaudella 2012 - 2013 on osallistua kahdella joukkueella KäPa:n ja PK-35: järjestämään Talviliigaan sarjassa T01/02. Talviliigaan menemme kahdella T01/02 tasojoukkueella niin, että toinen joukkueistamme osallistuu Talviliigaan kilpailullisena joukkueena ja toinen haastejoukkueena. Kilpailulliseen joukkueeseen on nimetty osaavimmat ja taitavimmat pelaajistamme.

Aluesarja sekä Piirisarja 2013:

Haemme Helsingin piiriltä lupaa osallistua yhdellä joukkueella Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteiseen aluesarjakarsintaan, joka alkaisi jo n. huhtikuun alussa 2013. Aluesarjakarsinnassa pelataan keväällä Aluesarjakarsinnat tulevan syksyn aluesarjoihin. Aluesarjakarsinta on kilpasarja, joten peluuttaminen tässä sarjassa tapahtuu vain ja ainoastaan kilpailullisin periaattein. Vain taitavimmat ja kovakuntoisimmat pelaajamme osallistuvat tähän sarjaan. Paikka ko. sarjassa ei kuitenkaan ole vielä varma, vaan piirit yhdessä päättävät mitkä seurat/joukkueet kelpuutetaan mukaan sarjaan. Haemme osallistumislupaa.
Toissijaisesti osallistumme avoimeen aluesarjaan, jolloin kilpailullinen tavoite on saavuttaa hyvä sijoitus.

Osallistumme yhden joukkueen voimin Helsingin piirin piirisarjaan kevvätkaudella 2013. Joukkue koostetaan pelaajista, jotka eivät todennäköisesti taitojensa puolesta Aluesarjakarsintapeleissä saisi osaamistasoonsa nähden laadukasta peliaikaa omalla tasollaan. Syksyn 2013 piirisarjaan osallistumisemme riippuu kevään piirisarjapeliemme tuloksista. Jos kevään pelit menevät hyvin, haemme todennäköisesti osallistumislupaa Helsingin ja Uudenmaan piirien yhteiseen aluesarjaan myös haastejoukkueelle. Muussa tapauksessa haastejoukkue jatkaa syksyllä Helsingin piirisarjassa.

Turnaukset 2013:

Osallistumme vähintään seitsemään turnaukseen kaudella 2013, mutta pyrimme osallistumaan yhdeksään turnaukseen. Pyrimme osallistumaan kaikkiin turnauksiin kahdella joukkueella, mikäli vain pelaajia riittää kahteen joukkueeseen. Osallistumme turnauksiin pääsääntöisesti tasojoukkueilla sekä tarpeen mukaan tasavahvoilla joukkueilla. Turnauksissa osallistumme aina ikäluokkaan T01.

1 joukkue = min. 10 ja max. 12 ilmoittautunutta pelaajaa.

Osallistumme mahdollisuuksiemme mukaan myös kutsuturnauksiin sekä tasoturnauksiin, mikäli sopivia turnauksia tai kutsuja osuu kohdalle.

Kun osallistumme pelitapahtumiin SPL -tason I pelaajilla sarjassa T01, on tavoitteenamme pelata aina voitosta unohtamatta kuitenkaan oman pelitavan oppimisen ja teemojen toteutumisen tärkeyttä. Muussa tapauksessa on tavoitteenamme pelata aina hyviä ja tasaisia pelejä. Emme kilpailullisista asetelmistamme huolimatta unohda reilun pelin pelisääntöjä tai puolen pelin takuun toteuttamista parhaan kykymme mukaan, vaikka emme voikaan luvata puolen pelin takuun toteutumista tasaisesti.

Tavoitteenamme on kaudella 2013 lukeutua lähialueen taitavimpiin fudisjengeihin.

1.2. Taidolliset

Taidolliset tavoitteet ovat aina ensisijaiset suhteessa kilpailullisiin tavoitteisiin. Toimintakautena kehitetään eritoten pelaajien yksilöllisiä taitoja että joukkueena pelaamisen taitoja kuin myös harjoitellaan edelleen jo opittuja taitoja. Pelaajia rohkaistaan ja kannustetaan harjoittelemaan pallolla myös vapaa-aikanaan.

Tavoitteenamme on myös kellottaa kaikille joukkueemme pelaajille Palloliiton viralliset taitokisalajit kilpakauden loputtua 2013. Vähintään hopeamerkin joukkueen kisoissa suorittaneet pelaajamme osallistuvat piirin taitokisoihin. Tavoitteenamme on nostaa joukkueen syksyllä 2012 saamat kahdeksan taitokisamerkkiä 15:een suoritusmerkkiin.

Pyrimme saavuttamaan tuloksellisuutta taidon kasvattamisessa mm. jatkamalla omaehtoista ponnautteluharjoittelua, josta pelaajat ovat olleet innoissaan, ja josta on myös tuloksia havaittavissa mm. ponnauttelumäärien henkilökohtaisten keskiarvojen kasvuna. Myös omatreenisivujen avaaminen pelaajille henkilökohtaisine harjoitusohjelmineen tukee tavoitettamme pelaajien taidon kasvattamisessa.

Taidollisena päätavoitteenamme on kaudella 2013 opettaa kaikki pelaajamme potkaisemaan palloa paremmin kaikissa tilanteissa. Tavoitetta tukee pelaajaryhmissä tehtävä potkutekniikkavalmennus 45-90min viikossa.

Pyrimme vaikuttamaan pelaajien motorisiin taitoihin juoksuvalmennuksella, jota tehdään ryhmissä 45-90min viikossa. Motoriseen ja liikkuvuuden yleiseen kehittymiseen tähtää myös fysiikkavalmennus, jota tehdään kausiluonteisesti peruskuntokaudella 90min viikossa.

1.3. Kasvatukselliset

Kasvatuksellisena tavoitteena on joukkueen yhteisten arvojen mukaan toimiminen eri tilanteissa. Mahdollisiin ristiriitatilanteisiin ja kiusaamisiin puututaan välittömästi. Valmentajat ja joukkueen muut toimihenkilöt näyttävät mallia omalla toiminnallaan.

Myös joukkueen omien sääntöjen noudattamisella pyritään kasvatuksellisesti kehittämään pelaajien ja aikuisten vuorovaikutustaitoja.

Kauden tavoitteena on myös pelaajien totuttaminen henkilökohtaisen hygienian hoitamiseen.

1.4. Joukkueen toiminnan kehittäminen

Pidimme joukkueen ensimmäiset taitotestit syyskuussa 2010. Teimme ns. nollatestit keskiarvotulosten saamiseksi. Kaudella 2011-2012 pidimme taitotestit keväällä ja syksyllä. Tarkoituksena oli saada tietoa pelaajien omaehtoisen harjoittelun ja joukkueen yhteisharjoitusten tuloksellisuudesta. Tietoja käytetään harjoitusten, harjoitusmenetelmien, pelaajien arvioinnin sekä pelaajien osaamistason mittareiden kehittämisessä.
Taitotestit uudistetaan kaudelle 2013. Tulemme teettämään pelaajilla taidon lisäksi fyysisiä testejä. Testit jaksotetaan sopivasti kilpakauden ulkopuolelle.

Pelaajille on tehty omatoimiharjoittelun kotisivut, joilla pyritään saamaan pelaajia aktivoitua myös talven hiljaisina kausina tekemään omalla ajalla kotona erilaisia jalkapallotaitoja kehittäviä harjoitteita. harjoitteita päivitetään pelaajasta riippuen 1-4 vkon välein. Omatreenisivulle asetettava sisältö on samalla pelaajalle henkilökohtainen harjoitussuunnitelma. Omatoimisten harjoitusten toteutumista sekä muun liikunnan määrää seurataan harjoituspäiväkirjoilla, joita pelaajat täyttävät ja palauttavat viikoittain. Päiväkirjan tarkoituksena on saada selville vaikuttaako omalla ajalla tehtävä harjoittelu pelaajan taitoihin positiivisesti.

Pelaajille tulee lajiharjoitusten lisäksi fyysinen valmennus, potkutekniikkaharjoittelu sekä juoksutekniikkaharjoittelu, joita toteuttavat omat asiantuntevat valmentajat. 

Lisäksi jatkamme pelaajien muiden henkilökohtaisten taitojen kartuttamista ja keskitymme pienpelien kautta oppimiseen niin, että tavoitteemme on kaudella 2013 taitaa 9v9 pelin pelaamista.

Joukkueeseen perustettiin maalivahtirinki syyskuussa 2010. Vastuu maalivahtiringistä on maalivahtivalmentajalla. Maalivahtirinki harjoitteli kesäkaudella 2011 kerran viikossa 45min ajan. ja kaudella 2012 jo 120min ajan viikoittain. Kokemukset vapaaehtoisesta maalivahtiringistä ovat olleet hyvät, ja useat pelaajistamme ovat osallistuneet toimintaan. Muutama pelaaja on ollut mukana ringissä sen alusta lähtien ja pallovarmuus on selkeästi kasvanut. Rinkiin kuuluvia maalivahteja peluutetaan aina otteluissa siten, että kunkin yksilöllinen kehitys mahdollistuu. Peluuttamisessa otetaan huomioon vuorottelu, pelaajan oma motivaatio sekä vastustajan taitotaso.

Pyrimme turnauksissa antamaan yksittäiselle maalivahdille koko turnauksen maalivahtivastuun, mutta vain pelaajan omasta tahdosta.

Talvikaudella 2013 jatkamme maalivahtiharjoittelua niin, että maalivahdeilla olisi viikoittain vähintään 120min omaa harjoitteluaikaa, minkä lisäksi maalivahdit osallistuvat joukkueharjoituksissa maalivahteina toimintaan osana joukkuetta. Toki maalivahdit osallistuvat myös kenttäpelaajien harjoituksiin. 

Vastuuvalmentaja Jyri Metsolla sekä valmentaja Mikeal Lindillä on C-tason valmentajakoulutus.

D-tason valmentajakoulutus on suoritettuna valmentaja/maalivahtivalmentaja Jyri Suorsalla.

Muut valmentajamme Marja-Liisa tiainen, Vesa Marttinen sekä Ismo Eriksson ovat käyneet suorittamassa E-tason ja aloittavat mahdollisuuksiensa mukaan D-tasolle kouluttautumisen.

Fysiikkavalmentajana jatkaa Pasi Lind, Potkutekniikkavalmentajana/valmentajana jatkaa Mikael Lind ja juoksutekniikkavalmentajana jatkaa Kim Calonius.

Otamme mukaan uusia tyttöjä tutustumaan toimintaamme aina säännöllisin väliajoin.

Olemme kuitenkin käyneet keskustelua mahdollisuudesta, että voimmeko enää kaudella 2013 ottaa mukaan uusia pelaajia, jotka eivät ole aikaisemmin pelanneet jalkapalloa. Kyse on puhtaasti siitä, että meillä ei ole tarvittavia resursseja keskittyä uusien pelaajien kohdalla välttämättömien perustaitojen harjoitteluun enää tarpeeksi intensiivisesti, koska kaikki ko. toimintaan käytetty aika on pois olemassa olevan joukkueen toiminnan kehittämisestä ja saavutetun taitotason ylläpidosta ja kehittämisestä. Asia on tällä hetkellä harkinnan alla.

Pyrimme pitämään harjoitusten ja pelien suhteen siten, että vuositasolla 1 peliä kohden olisi vähintään 3h tai enemmän harjoituksia.

 

2. Keinot

2.1. Harjoitukset ja hengenkohotustapahtumat

Joukkue harjoittelee talvikaudella 10/2012 - 12/2012 kolme kertaa viikossa yhteensä n. 4h, mutta määrää lisätään asteittain kohti tulevaa kautta. 2013 alusta lukien harjoitusten määrä nostetaan 4-5 kertaan viikossa, yhteensä 6h. Viides tunti on yhteisharjoittelua T00-joukkueen kanssa ja kuudes tunti on kehonhallinnan harjoittelua fysiikkavalmentaja Pasi Lindin johdolla. Maalivahtiringin pelaajilla tulee lisäksi maalivahtiharjoitukset talvikaudella kerran viikossa.

Ulkokaudella 2013 joukkue harjoittelee yhdessä n. 8h viikossa.

Sopivissa kohdin vuotta pidetään harjoittelutaukoa, esim. koulujen syyslomien, joulun sekä hiihtolomien aikaan sekä suurin osa heinäkuusta.

Hengennostatustapahtumia järjestetään säännöllisin väliajoin, esim. kauden päättäjäiset, tytöt vastaan äidit/isät pelit, maaotteluiden katsominen yhdessä, ym.

Myös turnausmatkat ovat osa hengennostatusta, ja siksi osallistummekin jälleen useampaan yli yön kestävään turnaukseen kaudella 2013. Turnausmatkat ovat omiaan nostattamaan joukkuehenkeä ja parantamaan joukkueen suoritusta nimenomaan yhtenäisenä joukkueena.

2.2. Asenne

Joukkueen asenne on hyvä ja motivaatio harjoituksissa kohdallaan. Joukkueessa on 28 pelaajaa, minkä lisäksi harjoituksiin ja peleihin osallistuu epäsäännöllisesti yhteensä viisi pelaajaa P02 ja T03/04 joukkueista. Treeneissä on käynyt keskiarvoltaan n. 24 pelaajaa joka kerta, mikä on hyvä osoitus pelaajien asenteesta ja tahdosta oppia jalkapalloa.

Treeneissä ja peleissä pelaajat yrittävät selkeästi aina parhaansa ja pelitilanteissa luovuttaminen ei kuulu pelaajien sanavarastoon.

 

3. Harjoitus- ja kilpasuunnitelma

3.1. Sisäkausi

Harjoitellaan henkilökohtaisten taitojen kartuttamista, taitavuuden osa-alueita sekä pelitaitoja pienpelien kautta. Pidetään potku- ja juoksutekniikkaharjoituksia sekä fysiikkaharjoituksia.
Osallistutaan talviliigaan. Kilpailullisena ryhmänä osaavammat T01/02 pelaajat. Opetellaan 9v9 pelitapa.

3.2. Ulkokausi

Ks. edellä. pelaajien taidon ja taitavuuden kehittäminen. Piirisarja sekä turnaukset. Ei tarkennusta.

3.3. Pelit, turnaukset sekä leirit

Talviliiga 2012 – 2013, Helsinki
Helsingin ja Uudenmaan piirin yhteinen II-Divisioona 2013
Helsingin ja Uudenmaan piirin yhteinen aluesarjakarsinta 2013
01/2013 Pirkkahalliturnaus, Tampere, Vihreä ja Valkoinen
02/2013 LPS seuraleiri, Eerikkilä, Vihreä ja Valkoinen
02/2013 Pajulahti-turnaus, Pajulahti, Kaksi sekajoukkuetta
03/2013 NJS/PEP kilpaturnaus, Klaukkala, Vihreä
03/2013 Joukkueen oma leiri, Eerikkilä, Vihreä ja Valkoinen
04/2013 Helsinki Open, Helsinki, Valkoinen
04/2013 FCFJ T00 Girls Cup, Porvoo, Vihreä
05/2013 Kaarina -turnaus, Vihreä ja Valkoinen
06/2013 Stadi Cup, Helsinki, Vihreä ja Valkoinen
06/2013 RaKe Summer Cup, yksi joukkue
06/2013 Örebro Cup, Ruotsi, Vihreä ja Valkoinen
08/2013 Masto Cup, Lahti, Vihreä
08/2013 Aamuposti -turnaus, Valkoinen
08/2013 Radio Sun Cup, Tampere, Vihreä
10/2013 Oma turnaus, Helsinki, Vihreä ja Valkoinen
10/2013 Kauden päättäjäiset

Lisäksi osallistumme kutsuturnauksiin 1-2 turnausta/joukkue, jos sopivia osuu kohdalle.

Lisäksi pelataan harjoituspelejä aina kun mahdollista kilpakauden ulkopuolella.

Yhteistyössä