Joukkueen tavoitteet

LPS P-00 toiminnan tavoitteet:

 

Toiminnan keskiössä on yksilö. 

Ikäkausijoukkueen pitkän tähtäimen tavoite:

Vuonna 2020 mahdollisimman moni joukkueen toiminnassa oleva pelaaja on yhä jalkapallon parissa.

Joukkueen tavoite on kasvattaa pelaajia seuran miesten edustusjoukkueeseen.

Yksilötasolla tämä tarkoittaa myös pelaajan valmentamista kohti omaa huippuaan.

Pelaajat, jotka eivät mahdu tai kykene pelaamaan jalkapalloa tavoitteellisesti pelaavat miestensarjassa seuran toisessa joukkueessa tai mahdollisesti omana joukkueena.

 

 Keinot: 

Toiminnassa on kiinnitettävä huomiota joukkueen pelaajamäärään siten, että se on tarkoituksenmukaista pelaaja- ja joukkuekehityksen kannalta. Joukkueen tavoite on tarjota mahdollisimman pitkään toimintaa niin kilpailu- kuin harrastejalkapallon parissa. Tämä onnistuu ylläpitämällä kahta tasojoukkuetta ikäluokassa eli eriyttämällä joukkueen toimintaa. Hieno peli ja taitavat pelaajat ovat paras tie saavuttaa tuloksia. Hyvä peli tarkoittaa pelissä pallonhallintaa ja dominointia kentällä pelin eri osa-alueilla. Tavoitteena on kehittää taitavia ja ajattelevia yksilöitä. Harraste/haastaja joukkueen tarkoitus on ylläpitää pelaajien harrastusta ja toiminnallaan tukea kilparyhmän toimintaa pelillisesti.

Kilpajoukkueella on tavoitteena pelata ikäluokassaan mahdollisimman korkealla ja haastavalla tasolla kehittyäkseen yksilöinä. Toiminnalle on järjestettävä tarkoituksenmukaiset resurssit ja toimijat.

 Ikäkausijoukkueen toiminnan tavoite

 

Pelata kahdella peliryhmällä niin, että mahdollisimman moni pelaaja saa pelata ja kokea haasteita omalla tasollaan. Edustuspeliryhmän pelillinen tavoite on pelata ykkösessä.

Vihreällä ryhmällä on tavoitteena ylläpitää jalkapalloharrastusta ja tukea edustuksen ryhmän toimintaa pelaajakehityksessä. 

 

Keinot: 

Eriyttäminen, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, resurssit ja toimijat. 

Eriyttäminen tarkoittaa tasoryhmiin jakoa harjoituksissa. Tasoryhmät palvelevat pelaajakehitystä antamalla yksilölle mahdollisuuden onnistumisen kokemuksiin. Pelaajat jaetaan tasoryhmiin taitotason ja motivaation mukaan.

 Suunnitelmallisuus tarkoittaa toiminnan suunnittelua ja sen noudattamista ja tarpeen mukaan muuttamista. Suunnitelmallisuudessa on otettava joustavuus huomioon.

 Pitkäjänteisyys tarkoittaa toiminnan arvioimista pitkällä aikavälillä. Tavoite on asetettu vuosien päähän. Pitkäjänteisessä harjoittelussa asetetaan välitavoitteita. Välitavoitteet ohjaavat toiminnan tulevia suuntaviivoja. Oppiminen on prosessi, joka ei pääty koskaan.

 Resurssit tarkoittavat joukkueelle annettuja voimavaroja, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista. Olosuhteet, välineet on oltava sellaisella tasolla joka palvelee joukkueen toimintaa ja tavoitteita.

 Toimijat ovat joukkueen taustajoukkoja. Valmentajat, huoltajat ja joukkueenjohto. Taustojen tulee tukea joukkueen toimintaa tarkoituksen mukaisella tavalla. Toimijoita tulee olla tarvittava määrä. Tekijöitä ja tukijoita tarvitaan kentän ulkopuolella.

 

Tavoitteet 2015

 • Kilpailullinen tavoite joukkueella Mustat: ykkönen Vihreät: -
 • Pelaaja oppii harjoittelemaan (omalla ajalla ja osaa käyttäytyä harjoituksissa ja antaa aina kaikkensa)
 • Kehittää yksittäisen pelaajan perusvalmiuksia ja lajitaitoja.
 • Kehittää pelaajan liikunnallisuutta, kilpailullisuutta, vastuuntuntoa ja sosiaalisia taitoja
 • Pallon kesyttäminen, pehmeä kosketus ja potkutekniikka
 • Juoksutekniikka ja kehonhallinta

 Suuntaviivat:

 • Joukkue pelaa pallonhallintaan perustuvaa jalkapalloa
 • Pelaaja vastaa omasta kehityksestään
 • Harjoitukset ja ottelut pyritään organisoimaan niin, että yksilön tarpeet otetaan huomioon. Jokainen harjoittelee ja pelaa tasonsa mukaan.
 • Valmennus tukee pelaajan kehitystä antamalla kotitehtäviä ja henkilökohtaista ohjeistusta.

 Pelaajakehityksen seuranta:

 • Lajitaitotestit 2kpl
 • Fyysiset testit 2kpl (5m, 10m, 20m, ketteryys)
 • Otteluiden seuranta ja kartoitus taidoista
 • Harjoituspäiväkirja
 • Henkilökohtaiset keskustelut pelaajien kanssa

 Valmennus:

 • Herkkyyskaudet (nopeus, kimmoisuus, ketteryys, nopeusvoima)
 • Ylläpidettävät (koordinaatio, motorinen oppiminen, tasapaino)
 • Oikea juoksutekniikka
 • Pelikäsitys (kahden ja useamman pelaajan yhteistyö)
 • Lajitaito (pallonkäsittely, kuljetus, käännökset, harhautukset, syöttö 1 kosketus, laukaus, pääpeli, pallonriistot ja mv:n tekniikka)
 • Hyökkäyspeli (Liikkuminen pelattavaksi, pelaajien väliset etäisyydet, pelin syvyys ja leveys, 1v1, 2v1, kommunikointi, viimeistely, suunnanmuutokset, mv:n avauspeli)
 • Puolustuspeli (1v1, prässi, sijoittuminen maalin puolelle, suunnanmuutokset, katkot ja riistot, kommunikointi, 2v1 tilanne)

 Kausisuunnitelma:

 • 6 viikon syklit (harjoittelun teemat vaihtuvat 6 viikon välein)
 • Harjoituksia 4 kertaa viikossa
 • Harjoittelussa otetaan huomioon Pelitapa, Fysiikka, Pelitaito ja Henkinen vahvuus
 • Pelitapa opetus - harjoitus ennen ottelua (rankka henkisesti)
 • Fysiikka harjoitteet ottelun jälkeiseen harjoitteeseen
 • Pelitaito harjoitus
 • Henkinen vahvuus (harjoittelussa on välillä annettava pelaajille hauskoja kisailu ja peli harjoituksia)
 • Pelipaikkakohtaisuus
 • Pelaajien henkilökohtainen harjoittelu

 Pelaajan henkilökohtainen harjoittelu:

 • Kehittymistä seurataan testein. Tulokset analysoidaan ja katsotaan vahvuudet ja heikkoudet (vahvuuksia vahvistetaan ja heikkouksia paikataan).
 • Pelaajia kannustetaan harjoittelemaan omatoimisesti 10 tuntia viikossa
 • Lisäksi suositellaan muuta liikuntaa 6 tuntia viikkoon
 • Tätä varten pelaajille laaditaan henkilökohtainen harjoitusohjelma ja sen noudattamista seurataan harjoituspäiväkirjan avulla (lajikohtaiset tekniikka harjoitteet, pelipaikkakohtaiset harjoitteet sekä harjoittelua tukevaa toimintaa, lihashuoltoa)
 • Pelaajan kanssa käydään keskusteluita 2-4krt kaudessa

 Visio LPS 00 pelaajasta 2015

 • Ymmärtää pelin jatkuvan kierron osa-alueita (pelinavaaminen, pelinrakentelu, murtautuminen, maalinteko, vastahyökkäys, prässi, hidastaminen, vetäytyminen, tukeminen, kontrollointi, varmistaminen ja maalinteon estäminen)
 • Pelaaja ymmärtää pelin tilanteen vaihdon tärkeyden (puolustuksesta-hyökkäykseen ja hyökkäyksestä-puolustukseen)
 • Pelaajan tulee ymmärtää, että peliä pelataan enemmän ilman palloa, kuin sen kanssa
 • Pelaa päällä säästä jalkoja!
 • Pelaajan on ymmärrettävä, että hän on aina sidoksissa peliin
 • Pelaaja ymmärtää pelata yhteispeliä ja osaa kommunikoida
 • Pelaajalla on vielä vapaus tehdä asioita kentällä
 • Pelaajalle tekniikkaharjoittelu on edelleen tärkeää
 • Pelaaja haluaa kehittyä ja opetella lajitaitoja
 • Pelaaja harjoittelee omalla ajalla ja tekee kotitehtäviä
 • Pelaaja antaa aina kaikkensa harjoituksissa ja otteluissa

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyössä